Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Czasopisma medyczne

Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Tytuł: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Dziedzina:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Redakcja:

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Wieku Rozwojowego
ul. Chałubińskiego 2a
50-386 Wrocław, Poland

tel. +48 71 770 31 27

e-mail: endokrynologia@cornetis.pl

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med. Renata Wąsikowa
Zastępca redaktora:
dr hab. n. med. Anna Noczyńska, prof. nadzw., prof. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot
Sekretarz redakcji:
dr n. med. Ewa Barg, dr n. med. Jolanta Bieniasz
Komitet naukowy:

Przewodniczący / Chairman

prof. dr hab. Wojciech Młynarski

ISSN:
2081-237X
Informacje dodatkowe:

ISSN 2081-237X
(poprzedni ISSN 1234-625X)
e-ISSN 2083-8441

MNiSW: 8 pkt.
IC 2012: 5,62 pkt.

Czasopismo objęte
międzynarodową
rejestracją w EMBASE/
/Excerpta Medica, Medline,
Index Copernicus, SCOPUS,
DOAJ, EBSCO, PBL.

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 pkt. edukacyjnych

Zamów prenumeratę na rok:

Zamów jako osoba indywidualna Cena brutto: 100,00 PLN
Zamów jako instytucja Cena brutto: 150,00 PLN

Zamów prenumeratę online na rok:

Organ Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
W latach 1995-2001 czasopismo było organem Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych.
Kwartalnik; ukazuje się od 1995 r. (w latach 1995 - 2004 wydawany jako półrocznik).

 

„Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism” (“Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego”) jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom endokrynologii, diabetologii, a także problemom chorób metabolicznych. W czasopiśmie publikowane są prace opisujące oryginalne badania kliniczne i doświadczalne, starannie przygotowane artykuły poglądowe, kazuistyczne oraz prace edukacyjne. Zamieszczane są także sprawozdania z międzynarodowych i polskich konferencji i sympozjów naukowych oraz komunikaty kongresowe. Do grona członków Komitetu Naukowego należą wybitni światowi przedstawiciele z zakresu endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych. Ponadto cechą czasopisma jest dbałość o realizację międzynarodowych standardów naukowych dla czasopism medycznych oraz obecność w prestiżowych bazach naukowych.

W piśmie drukowane są prace w języku polskim lub angielskim, każdy artykuł zawiera ponadto streszczenie w obu tych językach.

Pismo jest kierowane do lekarzy różnych specjalności, m.in. endokrynologów, diabetologów, pediatrów i internistów.

 

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

prof. dr hab. Brygida Koehler - endokrynologia
prof. dr hab. Ewa Otto-Buczkowska - diabetologia
dr hab. Piotr Fichna - choroby metaboliczne

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język polski)

Mariola Langowska-Bałys

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język angielski – native speaker)

Marek Jastrzębski

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Małgorzata Rąpała

 

Członkowie / Members

prof. Timothy G. Barrett (Birmingham, United Kingdom)

prof. dr hab. Jerzy Bodalski (Łódź, Poland)

prof. dr hab. Artur Bossowski (Białystok, Poland)

prof. Stuart J. Brink (Waltham, USA)

prof. Gerbrand Jan Bruining (Rotterdam, Netherlands)

prof. Thomas Danne (Hannover, Germany)

prof. Péter Ferenc (Budapest, Hungary)

dr hab. Piotr Fichna (Poznań, Poland)

prof. Markolf Hanefeld (Dresden, Germany)

prof. Jorma Ilonen (Oulu, Finland)

prof. Mikael Knip (Helsinki, Finland)

prof. dr hab. Brygida Koehler (Katowice, Poland)

prof. dr hab. Eugeniusz Korman (Poznań, Poland)

prof. Ciril Kržišnik (Ljubljana, Slovenia)

prof. dr hab. Andrzej Lewiński (Łódź, Poland)

dr hab. Marek Niedziela (Poznań, Poland)

prof. dr hab. Ewa Otto-Buczkowska (Katowice, Poland)

prof. dr hab. Bogusław Pawlaczyk (Poznań, Poland)

prof. dr hab. Elżbieta Piontek (Warszawa, Poland)

prof. Marian Rewers (Denver, USA)

prof. dr hab. Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska (Warszawa, Poland)

dr Martin 0. Savage (London, United Kingdom)

prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk (Kraków, Poland)

prof. dr hab. Leszek Szewczyk (Lublin, Poland)

prof. dr hab. Mirosława Urban (Białystok, Poland)

prof. dr hab. Mieczysław Walczak (Szczecin, Poland)

prof. Leonard Wartofsky (Washington, USA)

prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (Poznań, Poland)