Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Czasopisma medyczne

Mikologia Lekarska

Tytuł: Mikologia Lekarska

Dziedzina:
Mikologia
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Redakcja:

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM
ul. T. Chałubińskiego 1
50-368 Wrocław

tel.: +48 71 784 22 86
fax: +48 71 327 09 42

e-mail: dermwen@derm.am.wroc.pl

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Baran
Sekretarz redakcji:
dr hab. n. med. Wojciech Baran, dr n. med. Piotr Nockowski
ISSN:
1232-986X
Informacje dodatkowe:

ISSN 1232-986X
e-ISSN 2083-5744

MNiSW: 5 pkt.
IC 2012: 4,94 pkt.

Czasopismo objęte
międzynarodową
rejestracją w EMBASE/
/Excerpta Medica, Index
Copernicus, SCOPUS,
DOAJ, EBSCO, PBL.

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 pkt. edukacyjnych

Zamów prenumeratę na rok:

Zamów jako osoba indywidualna Cena brutto: 100,00 PLN
Zamów jako instytucja Cena brutto: 150,00 PLN

Zamów prenumeratę online na rok:

Organ Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
Kwartalnik; ukazuje się od 1994 roku.

„Mikologia Lekarska” jest recenzowanym czasopismem naukowym skoncentrowanym na prezentowaniu oryginalnych i innowacyjnych badań poświęconych wszystkim aspektom mikologii lekarskiej, weterynaryjnej oraz tematyce grzybic układowych w onkologii, pulmonologii, ginekologii i stomatologii. Do szczegółowych zagadnień omawianych w piśmie zaliczyć należy: czynniki etiologiczne grzybic, leczenie przeciwgrzybicze i profilaktykę oraz ocenę nowych leków przeciwgrzybiczych.
W czasopiśmie publikowane są najlepsze prace z całego świata opisujące oryginalne badania kliniczne. Ponadto zamieszczane są w nim artykuły poglądowe, edukacyjne i kazuistyczne autorstwa mikologów, mikrobiologów i klinicystów.
W „Mikologii Lekarskiej” prezentowane są również sprawozdania z konferencji medycznych, komunikaty i listy do Redakcji. Skład Komitetu Naukowego potwierdza rangę czasopisma. W gronie tym znajdują się wybitni specjaliści z całego świata.

W czasopiśmie drukowane są prace w języku polskim lub angielskim, każdy artykuł zawiera ponadto streszczenie w obu tych językach.

Czasopismo kierowane jest do specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy w swojej praktyce spotykają się z zakażeniami grzybiczymi, m.in. dermatologów, mikrobiologów, internistów, lekarzy chorób zakaźnych, immunologów, parazytologów oraz lekarzy weterynarii.

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

H. Batura-Gabryel – dział pulmonologiczny
P. Kurnatowski – dział laryngologiczny
K. Kałwak – dział onkologiczny
T. Konopka – dział stomatologiczny
E. Pląskowska – dział grzyby a środowisko

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język polski)

Mariola Langowska-Bałys

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język angielski – native speaker)

Marek Jastrzębski

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Małgorzata Rąpała

 

 

Członkowie / Members

Z. Adamski (Poznań, Polska)

R. Arenas (Mexico-City, Mexico)

Baik-Kee Cho (Seoul, Korea)

R. Baran (Cannes, France)

L. Bienias (Łódź, Polska)

M. Błaszczyk (Warszawa, Polska)

J. Bowszyc (Poznań, Polska)

J. Brasch (Kiel, Germany)

J. Buchvald (Bratislava, Slovakia)

A. Budak (Kraków, Polska)

M. Cisło (Wrocław, Polska)

V. Čajkovac (Zagreb, Croatia)

B. Dupont (Paris, France)

J. Faergemann (Göteborg, Sweden)

A. Y. Finlay (Cardiff, United Kingdom)

G. Ginter-Hanselmayer (Graz, Austria)

A. K. Gupta (Toronto, Canada)

S. Jabłońska (Warszawa, Polska)

W. K. Jacyk (Pretoria, RPA)

E. Krajewska-Kułak (Białystok, Polska)

C. Krysicka-Janniger (New Jersey, USA)

A. Kurnatowska (Łódź, Polska)

J. Kwaśniewska (Łódź, Polska)

A.B. Macura (Kraków, Polska)

R. Maleszka (Szczecin, Polska)

J. Małolepszy (Wrocław, Polska)

J.F.G.M. Meis (Nijmegen, Holand)

W. Niczyporuk (Białystok, Polska)

N. Nolard (Brussels, Belgium)

A. Nowak (Szczecin, Polska)

R. Nowicki (Gdańsk, Polska)

F.C. Odds (Aberdeen, United Kingdom)

A. Przondo-Mordarska (Wrocław, Polska)

P. Ratka (Kraków, Polska)

R.K. Scher (New York, USA)

R.A. Schwartz (New Jersey, USA)

A. Sergeev (Moscow, Russia)

W. Silny (Poznań, Polska)

M. Skerlev (Zagreb, Croatia)

Z. Staroniewicz (Wrocław, Polska)

H. Szarmach (Gdańsk, Polska)

J. Szepietowski (Wrocław, Poslka)

K. Takamori (Urayasu, Japan)

B. Willinger (Vienna, Austria)

U. Wollina (Dresden, Germany)