Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Czasopisma medyczne

Onkologia Polska

Tytuł: Onkologia Polska

Dziedzina:
Onkologia
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Redakcja:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań

tel.: +48 61 66 54 242
fax: +48 61 66 54 356

e-mail: rramlau@gmail.com

Redaktor naczelny:
prof. UM dr hab. n. med. Rodryg Ramlau
Zastępca redaktora:
doc. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
Redaktor honorowy:
prof. dr hab. n. med. Anna Płużańska
Sekretarz redakcji:
dr n. med. Maciej Bryl, dr n. med. Łukasz Spychalski
Komitet redakcyjny:

Członkowie / Members

dr hab. n. med. Marek Bębenek (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki (Olsztyn)

dr hab. Krystyna Rożek-Piechura (Wrocław)

dr hab. n. med. Janusz Skowronek (Poznań)

dr hab. n. med. Andrzej Szuba (Wrocław)

dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński (Zgorzelec)

dr hab. n. med. marzena Wełnicka-Jaśkiewicz (Gdańsk)

 

Komitet naukowy:

Przewodniczacy / Chairman

prof. dr hab. n. med. Danuta Perek

ISSN:
1505-6732
Informacje dodatkowe:

ISSN 1505-6732
e-ISSN 2083-7526

MNiSW: 6 pkt.
IC 2011: 5,41 pkt.

Czasopismo objęte
międzynarodową
rejestracją w EMBASE/
/Excerpta Medica, Index
Copernicus, SCOPUS,
DOAJ, EBSCO, PBL.

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 pkt. edukacyjnych

Zamów prenumeratę na rok:

Zamów jako osoba indywidualna Cena brutto: 100,00 PLN
Zamów jako instytucja Cena brutto: 150,00 PLN

Zamów prenumeratę online na rok:

Organ Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
Kwartalnik; ukazuje się od 1998 roku.

„Onkologia Polska” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym współczesnej onkologii. W czasopiśmie uwzględniono interdyscyplinarny charakter tej dziedziny, a prezentowane prace dotyczą szerokiego spektrum zagadnień (m.in. onkohematologii, chirurgii onkologicznej, diagnostyki onkologicznej, rehabilitacji).
Cechą wyróżniającą czasopismo jest otwartość na współpracę z badaczami reprezentującymi różne dziedziny medycyny. W piśmie publikowane są artykuły redakcyjne, prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz schematy postępowań, stanowiące znakomity materiał edukacyjny.
Ponadto na łamach „Onkologii Polskiej” prezentowane są sprawozdania z konferencji medycznych, komunikaty i listy do Redakcji. W skład grona członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma wchodzą uznani onkolodzy.

W czasopiśmie drukowane są prace w języku polskim lub angielskim, każdy artykuł zawiera ponadto streszczenie w obu tych językach.

„Onkologia Polska” adresowana jest do onkologów, hematologów, onkohematologów dziecięcych i lekarzy zainteresowanych onkologią.

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język polski)

Mariola Langowska-Bałys

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język angielski – native speaker)

Marek Jastrzębski

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Małgorzata Rąpała

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr hab. n. med. Maria Litwiniuk - onkologia kliniczna
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki - onkologia i hematologia dziecięca
dr hab. n. med. Piotr Milecki - radioterapia onkologiczna
dr hab. n. med. Paweł Krawczyk - genetyka i immunologia
dr hab. n. med., prof nadzw. Jolanta Kujawa - rehabilitacja medyczna
 

Członkowie / Members

prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska (Gdańsk)

prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz (Kraków)

prof. dr hab. n. med. Aleksander Barinow-Wojewódzki (Poznań)

prof.dr hab.n.med. Halina Batura-Gabryel (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Jan Berner (Łódź)

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała (Szczecin)

prof. dr hab. n. med. Wojciech Dyszkiewicz (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki (Szczecin)

prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki (Katowice)

prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem (Gdańsk)

prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Gdańsk)

prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz (Gdańsk)

prof. dr hab. n. med. Lech Konopka (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk (Lublin)

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski (Zabrze)

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak (Białystok)

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński (Szczecin)

prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski (Gliwice)

prof. dr hab. n. med. Janina Markowska (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski (Lublin)

prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski (Łódź)

prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński (Białystok)

prof. dr hab. n. med. Krystyna Orzechowska-Juzwenko (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski (Łódź)

prof. dr hab. n. med. Czesław Radzikowski (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak (Szczecin)

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak (Łódź)

prof. dr hab. n. med. Roma Rokicka-Milewska (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański (Zabrze)

dr hab. n. med. Tomasz Urasiński (Szczecin)

prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Wojciech Woźniak (Warszawa)

prof. dr hab. Marek Woźniewski (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz (Białystok)

prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań)