Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Czasopisma medyczne

Studies in Physical Culture and Tourism

Tytuł: Studies in Physical Culture and Tourism

Dziedzina:
Studies in Physical Culture and Tourism
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Redakcja:

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA  PIASECKIEGO
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań, Poland

tel.: +48 61 835  51 96
faks: +48 61 835 50 68

e-mail: gronek@awf.poznan.pl

wydawnictwo@awf.poznan.pl

Redaktor naczelny:
Wojciech Lipoński
Zastępca redaktora:
Piotr Krutki
Komitet redakcyjny:

Diethelm Blecking, privat-Dozent, Freiburg, Germany

Stefan Bosiacki, University School of Physical Education, Poznań, Poland

Janusz Feczko, Academyof Physical Education, Kraków, Poland

Anthony C. Hackney, University of North Carolina, USA

Masahiro Kaneko, OsakaUniversity of Health and Sport Sciences, Japan

Krzysztof Klukowski, The Physical Education Academy, Warsaw, Poland

Stanisław Liszewski, University of Łódź, Poland

Ioannis Mouratidis, Aristotelean University of Thessaloniki, Greece

Krystyna Nazar, Institute-Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Wiesław Osiński, University School of Physical Education, Poznań, Poland

Andrzej Pawłucki, The Physical Education Academy, Wrocław, Poland

Łucja Pilaczyńska-Szcześniak, University School of Physical Education, Poznań, Poland

Wiesław Siwiński, University School of Physical Education, Poznań, Poland

Włodzimierz Starosta, University School of Physical Education, Poznań, Poland

ISSN:
0867-1079
Informacje dodatkowe:

ISSN 0867-1079

MNiSW: 5 pkt.
IC 2010: 5,14 pkt.

Czasopismo objęte
międzynarodową
rejestracją w Index
Copernicus, EBSCO,
Ulrich’s International
Periodical Directory.

Zamów prenumeratę na rok:

Zamów jako osoba indywidualna Cena brutto: 120,00 PLN
Zamów jako instytucja Cena brutto: 120,00 PLN

Zamów prenumeratę online na rok:

„Studies in Physical Culture and Tourism” jest multidyscyplinarnym czasopismem naukowym wydawanym obecnie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu i wydawnictwo Cornetis.

Kwartalnik; ukazuje się od 1990 roku.

“Studies in Physical Culture and Tourism” jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym w języku angielskim. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie dziedziny kultury fizycznej, od eksperymentalnych badań laboratoryjnych, przez rozmaite aspekty pedagogiki i psychologii sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, do zagadnień humanistycznych, jak studia etnograficzne, socjologiczne, kulturowe i związane ze sztuką.

W czasopiśmie publikowane są najlepsze prace opisujące oryginalne badania naukowe, starannie przygotowane artykuły poglądowe oraz prace edukacyjne. Każdy numer “Studies in Physical Culture and Tourism” zawiera również dział poświęcony recenzjom interesujących książek i publikacji z różnych obszarów kultury fizycznej. Do grona członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma wchodzą specjaliści z Polski, Niemiec, Grecji, Japonii i USA.

Czasopismo jest kierowane do naukowców, trenerów, nauczycieli i innych specjalistów, zaangażowanych zarówno w teoretyczne, praktyczne lub laboratoryjne aspekty pracy naukowej. Daje ono możliwość wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących kwestii z odmiennych pól kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język angielski – native speaker)

Tomasz Skirecki

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Katarzyna Urban