Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Czasopisma medyczne

Przegląd Pediatryczny

Tytuł: Przegląd Pediatryczny

Dziedzina:
Pediatria
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Redakcja:

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź

tel.: +48 42 617 77 91
fax: +48 42 617 77 98

e-mail: pp@csk.umed.lodz.pl

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Redaktor honorowy:
prof. dr hab. n. med. Barbara Dębiec, prof. dr hab. n. med. Jerzy Bodalski
Sekretarz redakcji:
dr n. med. Iwona Pietrzak
ISSN:
0137-723X
Informacje dodatkowe:

ISSN 0137-723X
e-ISSN 2083-5752

MNiSW: 5 pkt.
IC 2012: 4,59 pkt.

Czasopismo objęte
międzynarodową
rejestracją w EMBASE/
/Excerpta Medica, Index
Copernicus, SCOPUS,
DOAJ, EBSCO, PBL.

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 pkt. edukacyjnych

Zamów prenumeratę na rok:

Zamów jako osoba indywidualna Cena brutto: 100,00 PLN
Zamów jako instytucja Cena brutto: 150,00 PLN

Zamów prenumeratę online na rok:

Organ Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Kwartalnik; ukazuje się od 1970 roku.

„Przegląd Pediatryczny” jest niezależnym, recenzowanym czasopismem naukowo-szkoleniowym, które ukazuje się od 1908 r. Jego pierwszym Redaktorem Naczelnym był światowej sławy polski pediatra Józef Polikarp Brudziński. Wyznaczył on obowiązujące do dziś cele czasopisma: promowanie najnowszych odkryć naukowych w dziedzinie pediatrii oraz szerzenie wiedzy wśród specjalistów zajmujących się leczeniem młodych pacjentów.
Zgodnie z długoletnią tradycją w „Przeglądzie Pediatrycznym” zamieszczane są prace, które charakteryzują się różnorodnością poruszanych zagadnień pediatrycznych. Publikowane artykuły mają charakter oryginalny (kliniczny i eksperymentalny), poglądowy, kazuistyczny oraz edukacyjny. Ponadto w czasopiśmie zamieszczane są sprawozdania z polskich i zagranicznych konferencji medycznych, komunikaty i listy do Redakcji. Skład Komitetu Naukowego potwierdza wysoką rangę czasopisma.

W piśmie drukowane są prace w języku polskim lub angielskim, każdy artykuł zawiera ponadto streszczenie w obu tych językach.

Odbiorcami „Przeglądu Pediatrycznego” są lekarze pediatrzy i lekarze rodzinni. Pismo wysyłane jest bezpośrednio do ok. 3000 czytelników – członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek - okulistyka

prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński - chirurgia

prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - kardiologia

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk - onkologia i hematologia

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski - intensywna terapia

dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska - diabetologia

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak - endokrynologia

prof. dr hab. n. med. Anna Zakrzewska - laryngologia

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman - immunologia

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język polski)

Mariola Langowska-Bałys

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język angielski – native speaker)

Marek Jastrzębski

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Małgorzata Rąpała

 

Członkowie / Members

prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska
dr hab. n. med. Maria Giżewska
prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
dr hab. n. med. Teresa Jackowska
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
dr hab. n. med. Barbara Kamer
prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
dr hab. n. med. Artur Mazur
dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski
dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
dr hab. n. med. Ewa Toporowska
prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski
dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
prof. dr hab. n. med. Krystyna Danuta Wąsowska-Królikowska
prof. dr hab. n. med. Halina Woś
prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka
dr hab. n. med. Anna Zakrzewska
dr hab. n. med. Beata Zalewska-Szewczyk
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska