Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Kontakt

Wydawnictwo medyczne Cornetis
ul. Polanowicka 62a
51-180 Wrocław

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-16.00

+48 793 277 779
 

 

DLA KSIĘGARŃ I BIBLIOTEK

sprzedaz@cornetis.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000085499
NIP: 8951761470
REGON: 932711426

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
Nr konta / Bank BPH
23 1060 0076 0000 3200 0095 1376

KONTAKT W SPRAWIE REKLAMY

+48 793 277 779