Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Problemy dermatologiczne chorych po przeszczepieniu narządów
Niedostępna

Tytuł: Problemy dermatologiczne chorych po przeszczepieniu narządów

Autor:
dr. n. med. Beata Imko-Walczuk, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski, prof. dr. hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień, prof. dr. hab. n. med. Bolesław Rutkowski
Wydawca:
Cornetis sp. z.o.o
Rok:
2014
Dział:
dermatologia, immunologia
ISBN:
978-83-61415-23-7
Liczba stron:
321
Format:
B5

DRODZY CZYTELNICY!

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu pierwszą polską książkę dotyczącą problemów dermatologicznych u chorych po przeszczepieniu narządów. Powyższa monografia jest skierowana nie tylko do lekarzy dermatologów, transplantologów, nefrologów oraz lekarzy innych specjalności, ale również do zespołów pielęgniarskich biorących udział w procesie terapeutycznym chorych po transplantacjach.

W poszczególnych rozdziałach książki znajdziecie Państwo informacje o czynnikach ryzy- ka, etiopatogenezie nowotworów skóry, charakterystykę najczęstszych zmian nowotworowych i łagodnych, formy leczenia miejscowego i ogólnego oraz sposoby profilaktyki tych zmian.

Książka jest bogato ilustrowana, ponieważ założyliśmy sobie, że powinniśmy nauczyć siebie i innych nie tylko patrzeć, ale również widzieć, w czym mamy nadzieję pomogą zamieszczone zdjęcia. Książka ta wpisuje się w obserwowany na świecie rozwój odrębnej dziedziny wiedzy zwanej dermatologią transplantacyjną. Wydawane są oddzielne podręczniki poświęcone tej tematyce, skierowane zarówno do chorych, jak i lekarzy, a w Europie istnieje organizacja Skin Care in Organ Transplant Patients (SCOPE), skupiająca dermatologów zajmujących się tą tematyką. Podobna siostrzana organizacja funkcjonuje w USA i Australii – ITSCC (International Skin Cancer in Organ Transplant Patients Collaborative Group). Zainteresowanie tą tematyką wynika z faktu, że nowotwory złośliwe są drugą, po chorobach układu sercowo-naczyniowego, przyczyną zachorowalności i śmiertelności u chorych po transplantacji narządów. Około 20% chorych będących 10 lat po transplantacji rozwija jakiś nowotwór i najczęściej jest to nowotwór skóry. Chorych po transplantacjach dotykają również infekcyjne i jatrogenne powikłania dotyczące skóry i tym zagadnieniom również poświęcone są odpowiednie rozdziały w książce.

Wiedza i dobra współpraca między transplantologami a dermatologami mogą poprawić przeżywalność oraz jakość życia chorych po przeszczepieniach narządowych.

Mamy nadzieję, że książka ta pomoże Państwu w codziennej pracy z chorymi po transplantacjach.

Autorzy 

spistresci

spistresci

spistresci