Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Chirurgia i estetyka twarzy
Niedostępna

Tytuł: Chirurgia i estetyka twarzy

Autor:
prof. dr. hab. dr. h.c. Kazimierz Kobus
Wydawca:
Cornetis sp. z o.o.
Rok:
2014
Dział:
dermatologia
ISBN:
978-83-61415-31-2
Liczba stron:
432
Format:
A4

Chirurgia plastyczna kojarzona jest niemal wyłącznie z poprawianiem wyglądu i odmładzaniem. I niestety nie udaje się tego zmienić. Najtrudniej jest z wywiadami, bo jeśli nawet zaczynają się od przeszczepiania palców, operacji rozszczepów czy leczenia zniekształceń pooparzeniowych, to prędzej czy później wplatane są wątki dotyczące urody i chirurgii estetycznej. Począwszy od zawoalowanych uwag, że aktorka X wygląda jak na swój wiek nadspodziewanie młodo, aż po pytania – co by tu można było zrobić z nosem lub brodą. Jest to wprawdzie miłe i zabawne, ale świadczy jednocześnie o niepewności i pewnym zagubieniu pacjentów, którzy są bombardowani nieustannie mniej lub bardziej wiarygodnymi rewelacjami na temat chirurgii plastycznej, utożsamianej z chirurgią estetyczną...

...Zbiorcze dzieła obejmujące całość chirurgii plastycznej liczą powyżej 6000 stron, toteż „Chirurgia i estetyka twarzy” nie jest klasycznym podręcznikiem, a raczej prezentacją własnych doświadczeń, metod operacyjnych i poglądów. A że nie zawsze pasujących do ogólnie uznawanych – to może i lepiej, ponieważ z mechanicznego powielania cudzych przekonań niewiele wynika.
Aby przegląd części poświęconej problemom par excellence estetycznym był pełniejszy, zaprosiłem do współpracy PT Doktorów – Andrzeja Ignaciuka, Jerzego Kolasińskiego i Katarzynę Kobus-Zaleśną – specjalistów w dziedzinie medycyny estetycznej, rekonstrukcji owłosienia i ortodoncji. Napisane przez nich rozdziały oparte zostały na Ich własnym materiale klinicznym i dokumentacji podobnie jak opracowany przez dr Lubomira Lembasa podrozdział na temat tzw. nici liftingujących.
Ponadto poprosiłem o współpracę dr. Massimiliano Brambillę z Kliniki Chirurgii Plastycznej w Mediolanie, który podzielił się swym bogatym doświadczeniem w przeszczepianiu tkanki tłuszczowej, oraz Kolegów, którzy brali udział w przygotowywaniu „Atlasu chirurgii plastycznej”, dr. Ireneusza Siewierę i dr. Mariusza Wysockiego, którym dziękuję zarówno za udział własny, jak i za cenny wkład pracy w przygotowanie niniejszego wydania.
Materiał fotograficzny stanowią prawie wyłącznie operowani przeze mnie pacjenci Kliniki i byłego Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju zwanego Kliniką Cudów oraz z praktyki prywatnej. W części poświęconej chirurgii rekonstrukcyjnej znalazły się również pojedyncze wprawdzie, ale starannie wybrane, warte uwiecznienia przypadki operowane przez moich Współpracowników, którym dziękuję serdecznie za trud, zaangażowanie i wspólną działalność.
W sensie ikonograficznym, w części obejmującej chirurgię twarzy książka jest do pewnego stopnia rozwinięciem „Atlasu Chirurgii Plastycznej”, który ukazał się w 2004 r. Atlas wydany został w wersji polskiej i angielskiej nakładem Agencji Wydawniczej MEDSPORTPRESS kierowanej przez dr. Wiesława Tomaszewskiego, któremu raz jeszcze dziękuję za życzliwość i ogromny wkład pracy włożony w realizację tego przedsięwzięcia. Pomimo zmiany układu i sekwencji większość zdjęć z „Atlasu Chirurgii Plastycznej”, zwłaszcza ilustrujących rozdziały poświęcone chirurgii rekonstrukcyjnej, została na podstawie umowy i za zgodą wydawcy zamieszczona w „Chirurgii i estetyce twarzy”.

prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Kobus
[ze wstępu]

 

Spis treści


Wprowadzenie - Kazimierz Kobus
Estetyka i zalety atrakcyjności twarzy
Pojęcie piękna i brzydoty
Piękno fizyczne i duchowe

Istota chirurgii plastycznej - Kazimierz Kobus

Normy estetyczne twarzy - Mariusz Wysocki
Wprowadzenie       
Tło historyczne       
Proporcje i harmonia       
Symetria       
Czynniki wpływające na analizę norm estetycznych twarzy       
Podstawy analizy jednostek estetycznych twarzy oraz wartości referencyjne       

Zasady leczenia operacyjnego - Kazimierz Kobus
Planowanie i czas leczenia        
Leczenie pierwotne i wtórne       
Leczenie wtórne wad rozwojowych, urazów i nowotworów       
Podstawowe techniki operacyjne i materiał odtwórczy       

Wady rozwojowe twarzy - Kazimierz Kobus
Wady czaszkowo-twarzowe       
Rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia       
Połowiczy niedorozwój twarzy       
Zespół Parry’ego-Romberga – postępująca atrofia połowy twarzy (progressive hemifacial atrophy)       
Niedorozwoje żuchwy       
Guzy naczyniowe (naczyniaki) i malformacje naczyniowe       
Znamiona barwnikowe (melanocytowe)       
Wady wrodzone małżowin usznych       
Wady wrodzone powiek       

Urazy i zniekształcenia pourazowe twarzy - Kazimierz Kobus
Leczenie ran i urazów mechanicznych       
Leczenie ran i zniekształceń pooparzeniowych        

Nowotwory twarzy - Kazimierz Kobus
Podział nowotworów skóry twarzy       
Specyfika leczenia nowotworów twarzy       
Leczenie zniekształceń i ubytków ponowotworowych       

Operacje estetyczne - Kazimierz Kobus
Poprawianie natury       
Operacje odmładzające       
Kompleksowe leczenie w chirurgii estetycznej       

Ortodoncja estetyczna - Katarzyna Kobus-Zaleśna
Wady poprzeczne       
Wady przednio-tylne       
Wady pionowe       
Nieprawidłowości zębowe       

Przeszczepianie włosów - Jerzy Kolasiński
Histologia i fizjologia włosa       
Anatomia skóry owłosionej głowy       
Najczęstsze przyczyny utraty owłosienia       
Chirurgiczne metody leczenia łysienia       
Podsumowanie       

Przeszczepianie tkanki tłuszczowej - Massimiliano Brambilla
Lipostruktura         
Historia        
Miejsca pobierania       
Metody aspiracji i kaniule       
Miejscowe znieczulenie       
Przygotowanie       
Dodawanie czynników wzrostu        
Metoda iniekcji        
Przeżywalność tkanki tłuszczowej        
Powikłania       
Przyszłość       
Mój protokół        

Medycyna estetyczna - Andrzej Ignaciuk
Wprowadzenie       
Cele medycyny estetycznej       
Medycyna estetyczna a chirurgia plastyczna i estetyczna       
Zabiegi dotyczące zmian w 1/3 górnej części twarzy przy użyciu toksyny botulinowej       
Korekcja defektów estetycznych twarzy przy użyciu kwasu hialuronowego        

Nici liftingujące - Lubomir Lembas