Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, wydanie II, poprawione i uzupełnione
Niedostępna

Tytuł: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, wydanie II, poprawione i uzupełnione

Autor:
prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2012
Dział:
gastroenterologia, medycyna rodzinna
ISBN:
978-83-61415-26-8
Liczba stron:
304
Format:
B5

Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego należą do częstych problemów w praktyce wielu specjalności lekarskich. Chorzy zwykle cierpią długotrwale i odczuwają niepokój o swoje zdrowie, a nawet życie. W związku z tym oczekują często powtarzania lub rozszerzania diagnostyki. Angażuje to pracowników służby zdrowia oraz prowadzi do wydawania znacznych publicznych lub prywatnych środków finansowych. Z drugiej strony przeoczenie istotnych objawów, które świadczą o poważnej chorobie organicznej, może być przyczyną nieodwracalnych następstw. Trudniej jest osiągnąć sukces diagnostyczny i terapeutyczny nie mając odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które gromadzimy latami. Przekazując lekarzom różnych specjalności drugie wydanie tego podręcznika, pragniemy, aby był on pomocny w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych i terapeutycznych u chorych na zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Są to bowiem choroby, które istotnie pogarszają jakość życia.

 

/Przedmowa do wydania drugiego - Leszek Paradowski/

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa do wydania drugiego 1
Słowo wstępne do wydania pierwszego 3

Rozdział 1
WPROWADZENIE 5
1.1 SYMPTOMATOLOGIA CHORÓB CZYNNOŚCIOWYCH 5
Leszek Paradowski
1.2 KLASYFIKACJA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH WEDŁUG III KRYTERIÓW RZYMSKICH 9
Leszek Paradowski

Rozdział 2
PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU POKARMOWEGO 11
Agata Mulak
OŚ MÓZGOWO-JELITOWA 13
NEUROLOGICZNA KONTROLA UKŁADU POKARMOWEGO 13
JELITOWY UKŁAD NERWOWY 15
ZABURZENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO 16
ZABURZENIA AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO 17
ZABURZENIA CZUCIA TRZEWNEGO 18
ZABURZENIA MOTORYKI PRZEWODU POKARMOWEGO 19
MIKROFLORA JELITOWA, ZAPALENIE I INTERAKCJE NEUROIMMUNOLOGICZNE 20
UWARUNKOWANIA DIETETYCZNE 22
CZYNNIKI GENETYCZNE I EPIGENETYCZNE 23
WPŁYWWIEKU I PŁCI 24
ROLA CZYNNIKÓWPSYCHOSPOŁECZNYCH 25

Rozdział 3
METODY DIAGNOSTYCZNE W ZABURZENIACH CZYNNOŚCIOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO 31
3.1 METODY DIAGNOSTYCZNE W ZABURZENIACH CZYNNOŚCIOWYCH GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 31
Dorota Waśko-Czopnik
BADANIE RADIOLOGICZNE 32
BADANIE ENDOSKOPOWE 32
SCYNTYGRAFIA PRZEŁYKU 33
TESTY CZYNNOŚCIOWE I PRÓBY PROWOKACYJNE 33
PRÓBA BERNSTEINA 34
STANDARDOWAPRÓBA REFLUKSU KWASU 34
PRÓBA OCZYSZCZANIA PRZEŁYKU Z KWASU (KLIRENS PRZEŁYKOWY KWASU) 34
TEST Z EDROFONIUM 35
TEST ROZCIĄGANIA BALONEM 35
MANOMETRIA GÓRNEGO ZWIERACZAI TRZONU PRZEŁYKU 36
MANOMETRIA GARDŁA 39
MANOMETRIA PRZEŁYKOWA 42
24-GODZINNA pH-METRIA PRZEŁYKOWA 47
IMPEDANCJA-pH 52
3.2 METODY DIAGNOSTYCZNE W ZABURZENIACH CZYNNOŚCIOWYCH ŻOŁĄDKA 58
Dorota Ksiądzyna
ELEKTROGASTROGRAFIA 58
3.3 BADANIA CZYNNOŚCIOWE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 65
Agata Mulak, Radosław Kempiński
MANOMETRIA ANOREKTALNA 65
OCENA AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ OKRĘŻNICY 69
ELEKTROMIOGRAFIA 69
OCENA PRZEWODNICTWA NERWOWEGO 69
CZAS PASAŻU JELITOWEGO 70
DEFEKOGRAFIA 71

Rozdział 4
ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PRZEŁYKU 75
Dorota Waśko-Czopnik
ZGAGA CZYNNOŚCIOWA 76
CZYNNOŚCIOWY BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ POCHODZENIA PRZEŁYKOWEGO, POZASERCOWE BÓLE KLATKI PIERSIOWEJ 78
CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIA POŁYKANIA (CZYNNOŚCIOWADYSFAGIA PRZEŁYKOWA)79
GLOBUS (GAŁKA) 80
INNE ZABURZENIA MOTORYKI PRZEŁYKU 82
PRZEŁYK KORKOCIĄGOWATY 84
DYSTALNY KURCZ PRZEŁYKU 85
ACHALAZJA 85

Rozdział 5
ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY 89
Dorota Ksiądzyna
B1 DYSPEPSJA CZYNNOŚCIOWA 90
PATOFIZJOLOGIA 90
OBJAWY 92
DIAGNOSTYKA 93
RÓŻNICOWANIE 94
LECZENIE 95
B2 ZABURZENIA ODBIJANIA 97
B3 NUDNOŚCI I WYMIOTYCZYNNOŚCIOWE 98
DIAGNOSTYKA 99
LECZENIE 100
B4 ZESPÓŁ PRZEŻUWANIA 100

Rozdział 6
ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE JELIT 105
6.1 ZESPÓŁ JELITA NADWRAŻLIWEGO 105
Agata Mulak, Ewa Waszczuk
PATOFIZJOLOGIA 105
SYMPTOMATOLOGIA 107
OBJAWY JELITOWE 107
OBJAWY POZAJELITOWE I CHOROBY TOWARZYSZĄCE 108
DIAGNOSTYKA 109
RÓŻNICOWANIE 112
LECZENIE 113
TRADYCYJNE POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE 113
LEKI SEROTONINERGICZNE W TERAPII IBS 117
PERSPEKTYWY TERAPEUTYCZNE 118
PSYCHOTERAPIA I INNE METODY LECZENIA 119
6.2 ZAPARCIE I BIEGUNKA CZYNNOŚCIOWA 123
Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński
ZAPARCIE CZYNNOŚCIOWE 123
WPROWADZENIE 123
DEFINICJA 124
EPIDEMIOLOGIA 124
PATOFIZJOLOGIA 125
LEKI POWODUJĄCE ZAPARCIE 126
ALGORYTM POSTĘPOWANIA 127
LECZENIE 127
BIEGUNKA CZYNNOŚCIOWA 129
EPIDEMIOLOGIA 129
DEFINICJA 129
ROZPOZNANIE 129
DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA 129
LECZENIE 130

Rozdział 7
ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I ZWIERACZA ODDIEGO 133
Ewa Waszczuk, Agata Mulak
ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO 134
ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH ZALEŻNE OD DYSFUNKCJI ZWIERACZA ODDIEGO 137
ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE TRZUSTKI ZALEŻNE OD DYSFUNKCJI ZWIERACZAODDIEGO 140
LECZENIE 142

Rozdział 8
ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE ODBYTU I ODBYTNICY 145
Agata Mulak, Ewa Waszczuk
CZYNNOŚCIOWE NIETRZYMANIE STOLCA 145
PATOFIZJOLOGIA 145
OBJAWY 145
DIAGNOSTYKA 146
RÓŻNICOWANIE 146
LECZENIE 147
CZYNNOŚCIOWY BÓL ODBYTU I ODBYTNICY 148
PRZEWLEKŁY BÓL ODBYTU 148
NAPADOWY BÓL ODBYTU 149
CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIA DEFEKACJI 150
PATOFIZJOLOGIA 150
OBJAWY 151
DIAGNOSTYKA 151
RÓŻNICOWANIE 152
LECZENIE 152

Rozdział 9
ASPEKTY PSYCHIATRYCZNE I PSYCHOLOGICZNE W KLINICE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO 155
Tomasz Adamowski, Anna Jeleń
WPROWADZENIE 155
NIESTRAWNOŚĆ CZYNNOŚCIOWA 156
ZESPÓŁ JELITA NADWRAŻLIWEGO 156
BIEGUNKA CZYNNOŚCIOWA 157
EPIDEMIOLOGIA 158
NIESTRAWNOŚĆ CZYNNOŚCIOWA 158
ZESPÓŁ JELITA NADWRAŻLIWEGO 158
WSPÓŁWYSTĘPOWANIE 158
NIESTRAWNOŚĆ CZYNNOŚCIOWA 158
ZESPÓŁ JELITA NADWRAŻLIWEGO 158
LECZENIE PSYCHIATRYCZNE 159
NIESTRAWNOŚĆ CZYNNOŚCIOWA 160
ZESPÓŁ JELITA NADWRAŻLIWEGO 160
ZALECENIA TERAPEUTYCZNE 163
CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE W ZABURZENIACH PRZEWODU POKARMOWEGO – WYBRANE PROBLEMY 163
PSYCHOTERAPIA JAKO CZĘŚĆ PROCESU LECZENIA 165

Rozdział 10
ODRĘBNOŚCI KLINICZNE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO U DZIECI 171
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak
DEFINICJA I PODZIAŁ ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO U DZIECI 171
PODZIAŁ ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO U DZIECI – II i III KRYTERIA RZYMSKIE 172
ROZWÓJ ONTOGENETYCZNY I DOJRZEWANIE CZYNNOŚCIOWE PRZEWODU POKARMOWEGO U DZIECI 175
WYMIOTY 176
WYMIOTYCZYNNOŚCIOWE 178
ULEWANIA U NIEMOWLĄT 178
ZESPÓŁ PRZEŻUWANIA U NIEMOWLĄT 183
ZESPÓŁ CYKLICZNYCH WYMIOTÓW 184
BÓLE BRZUCHA 184
PATOFIZJOLOGIA CZYNNOŚCIOWYCH BÓLÓW BRZUCHA 185
KRYTERIA RZYMSKIE CZYNNOŚCIOWYCH BÓLÓW BRZUCHA U DZIECI 185
MIGRENA BRZUSZNA 194
INNE ZABURZENIA PRZEBIEGAJĄCE Z BÓLAMI BRZUCHA 195
BIEGUNKA CZYNNOŚCIOWA 197
PATOFIZJOLOGIA 197
KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE 198
OBJAWY KLINICZNE 198
ZABURZENIA WYPRÓŻNIENIA 198
DYSCHEZJA NIEMOWLĘCA 199
ZAPARCIA CZYNNOŚCIOWE 199
CZYNNOŚCIOWE ZATRZYMANIE KAŁU 201
NIERETENCYJNE NIETRZYMANIE STOLCA 202

Rozdział 11
WPŁYW INNYCH CHORÓB NA ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PRZEWODU POKARMOWEGO 207
11.1 WPŁYW INNYCH CHORÓB NA ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 207
Dorota Waśko-Czopnik
11.2 WPŁYW INNYCH CHORÓB NA CZYNNOŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO – GASTROPAREZA 213
Dorota Ksiądzyna
GASTROPAREZA CUKRZYCOWA 214
PATOGENEZA 215
GASTROPAREZA POOPERACYJNA 216
INNE PRZYCZYNY GASTROPAREZY 217
OBRAZKLINICZNY 218
DIAGNOSTYKA 219
LECZENIE 221
11.3 CHOROBY NERWOWO-MIĘŚNIOWE PRZEWODU POKARMOWEGO 228
Paweł Petryszyn
ZABURZENIA MOTORYKI PRZEWODU POKARMOWEGO SPOWODOWANE DYSFUNKCJĄ JELITOWEGO UKŁADU NERWOWEGO 231
ZABURZENIA CZYNNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH 234
ZABURZENIA CZYNNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO W CHOROBACH UKŁADOWYCH TKANKI ŁĄCZNEJ 239
ZABURZENIA CZYNNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO W CHOROBACH TARCZYCY 243

Rozdział 12
WPŁYW LEKÓW NA CZYNNOŚĆ MOTORYCZNĄ PRZEWODU POKARMOWEGO 253
Adam Smereka, Katarzyna Neubauer
LEKI STOSOWANE W LECZENIU CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO 254
LEKI STOSOWANE W LECZENIU CHORÓB CZYNNOŚCIOWYCH 254
LEKI STOSOWANE W LECZENIU CHORÓB ORGANICZNYCH PRZEWODU POKARMOWEGO 257
LEKI STOSOWANE W INNYCH CHOROBACH 259
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA 259
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH METABOLICZNYCH 260
LEKI DZIAŁAJĄCE NA OUN 260
ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI 261
NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE 262
LEKI WPŁYWAJĄCE NA WCHŁANIANIE W JELICIE CIENKIM 262
LEKI STOSOWANE W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW 263
WPŁYWINNYCH LEKÓWNA PRZEWÓD POKARMOWY 263

Rozdział 13
ROLA LEKARZA RODZINNEGO I LEKARZA SPECJALISTY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO 267
Andrzej Steciwko, Joanna Żórawska, Leszek Paradowski
DYSPEPSJA CZYNNOŚCIOWA 267
ROZPOZNANIE 268
ETIOLOGIA I PATOGENEZA 269
LECZENIE 269
ZESPÓŁ JELITA NADWRAŻLIWEGO 270
ROZPOZNANIE 270
ETIOLOGIA I PATOGENEZA 272
LECZENIE 273
CZYNNIKI PSYCHICZNE 273
DIETA 274
FARMAKOTERAPIA 274
ZAPARCIA CZYNNOŚCIOWE 276
ROZPOZNANIE 276
PATOGENEZA 277
LECZENIE 277
BIEGUNKA CZYNNOŚCIOWA 278
ETIOLOGIA, ROZPOZNANIE 278
DIAGNOSTYKA I LECZENIE 278

Rozdział 14
NIEKONWENCJONALNE METODY LECZENIA 281
Battsengel Rentsen, Adam Smereka
AKUPUNKTURA 282
PODSTAWOWE ZASADY 283
MECHANIZM DZIAŁANIA 283
TECHNIKA AKUPUNKTURY 284
MODYFIKACJE AKUPUNKTURY 285
WPŁYWAKUPUNKTURY NA PRZEWÓD POKARMOWY 285
AURIKULOTERAPIA 286
ZIOŁOLECZNICTWO 286
PODSTAWOWE ZASADY 286
ZASTOSOWANIE W CZYNNOŚCIOWYCH CHOROBACH PRZEWODU POKARMOWEGO 286
HIPNOZA 288
INNE METODY 288
Indeks rzeczowy 291

do góry