Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Nadciśnienie tętnicze — co nowego?
Niedostępna

Tytuł: Nadciśnienie tętnicze — co nowego?

Autor:
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2011
Dział:
kardiologia, medycyna rodzinna
ISBN:
978-83-61415-19-0
Liczba stron:
251
Format:
B5

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację z serii „… co nowego?”. Książka ta w kompleksowy
sposób przedstawia postępy w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego, jakie miały
miejsce w ostatnich latach. Zgodnie z naszym pierwotnym założeniem podręcznik ten stał się
wspólnym dziełem największych w naszym kraju ekspertów w dziedzinie hipertensjologii i bliskich
jej specjalności, takich jak: kardiologia, nefrologia, pediatria, epidemiologia, geriatria, farmakologia
czy genetyka. Dzięki takiej szerokiej współpracy udało się nadać temu dziełu interdyscyplinarny
charakter w pełni odzwierciedlający szczególną istotę choroby, jaką jest nadciśnienie
tętnicze.

/Wprowadzenie - prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki/

 

SPIS TREŚCI

 

Autorzy
Wprowadzenie

I Ewolucja kryteriów rozpoznawania i celów leczenia nadciśnienia tętniczego
Marzena Chrostowska, Krzysztof Narkiewicz

II Nadciśnienie tętnicze w Polsce – nowe wyniki i analizy
Tomasz Zdrojewski, Piotr Bandosz

III Ciśnienie centralne – stary/nowy cel terapeutyczny
Piotr Jankowski

IV Nowe metody oceny stanu układu naczyniowego w nadciśnieniu tętniczym
Jolanta Neubauer-Geryk, Leszek Bieniaszewski

V Nadciśnienie tętnicze indukowane otyłością
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Jerzy Chudek

VI Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego – implikacje dla praktyka
Tomasz Rechciński

VII Zaburzenia rytmu serca w nadciśnieniu tętniczym
Tomasz Pasierski

VIII Rola echokardiografii w nadciśnieniu tętniczym
Krystyna Łoboz-Grudzień, Joanna Jaroch

IX Obturacyjny bezdech senny a nadciśnienie tętnicze
Barbara Uznańska-Loch, Małgorzata Kurpesa

X Nadciśnienie a rozkurczowa niewydolność serca
Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak

XI Inhibitory konwertazy i antagoniści receptora AT1 – razem czy osobno?
Dariusz Moczulski, Izabela Materek-Kuśmierkiewicz

XII Nowe metody blokady układu renina–angiotensyna–aldosteron
Michał Nowicki, Agnieszka Makówka

XIII Czy ß-adrenolityki powinny być nadal stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
Ilona Kurnatowska, Michał Nowick

XIV Leki moczopędne we współczesnym leczeniu hipotensyjnym
Wojciech Załuska

XV Statyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Agata Bielecka-Dąbrowa, Jacek Rysz, Maciej Banach

XVI Nadciśnienie tętnicze jako powikłanie współczesnej farmakoterapii onkologicznej
Sebastian Szmit, Krzysztof J. Filipiak

XVII Leczenie przeciwnadciśnieniowe w przewlekłej chorobie nerek
Anna Masajtis-Zagajewska, Michał Nowicki

XVIII Nadciśnienie tętnicze w ciąży – co nowego?
Małgorzata Kurpesa

XIX Dobór leków w leczeniu nadciśnienia tętniczego w cukrzycy
Leszek Tylicki, Bogdan Biedunkiewicz

XX Aldosteronizm jako podłoże nadciśnienia – aktualne zasady diagnostyki i leczenia
Krystyna Widecka

XXI Guz chromochłonny jako podłoże nadciśnienia wtórnego i powikłań w układzie sercowo-naczyniowym
Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz, Mariola Pęczkowska

XXII Co nowego w hipertensjologii dziecięcej?
Mieczysław Litwin

XXIII Koarktacja aorty – postępy w diagnostyce i terapii
Grażyna Brzezińska-Rajszys

XXIV Nadciśnienie tętnicze oporne – czy tylko farmakologia?
Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Rudzińska

XXV Genetyka nadciśnienia tętniczego – perspektywy kliniczne
Marcin Gruchała, Andrzej Rynkiewicz

XXVI Badania kliniczne XXI wieku – nadciśnienie tętnicze
Katarzyna Sadkowska, Marek Kuch

XXVII Polskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym – co nowego?
Jarosław D. Kasprzak

Indeks

do góry