Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

SYSTEM WYDAWNICZY CORPRESS – INFROMACJE OGÓLNE

Corpress jest systemem służącym do obsługi redakcyjno-wydawniczej czasopism naukowych, który spełnia wymogi stawiane najnowszym narzędziom tego typu. Został on stworzony w wyniku konsultacji z przedstawicielami redakcji najlepszych czasopism medycznych na świecie. Umożliwia on Autorom w łatwy i intuicyjny sposób przesyłanie prac do Redakcji. Członkowie Redakcji, wykorzystując jego funkcjonalność, mogą bez obaw o utratę danych zarządzać dużą liczbą nadesłanych manuskryptów. Wraz z wdrożeniem systemu Redakcja otrzymuje także narzędzie do porządkowania materiałów. Wszyscy użytkownicy systemu mogą wykonywać swoją pracę na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym dzięki funkcji archiwizacji i porządkowania prac on-line. Dzięki automatycznym monitom i przypomnieniom łatwiej jest terminowo wykonywać swoje zadania. Po zalogowaniu system umożliwia również śledzenie stanu prac nad manuskryptem.

Prezentowane narzędzie stanowi odpowiedź na rzeczywiste potrzeby polskich czasopism naukowych, a dzięki temu, że jest produktem polskim, stworzonym przez doświadczonych programistów i informatyków, istnieje możliwość uzyskania szybkiego wsparcia technicznego w języku polskim.

Zastosowanie naszego panelu redakcyjnego pozwala skrócić czas publikacji artykułu
i tym samym wpływa na budowanie naukowego prestiżu periodyku. System Corpress, w odróżnieniu od innych, zagranicznych produktów, proponuje ponadto rozwiązania, które zostały wprowadzone na podstawie gruntownej analizy krajowych realiów rynku czasopism.