Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Propozycja spotkania consultingowego z programu Index Plus

Jako beneficjenci zeszłorocznej edycji programu Index Plus chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia w Państwa czasopiśmie.

Nasze Wydawnictwo zrealizowało siedem projektów w ramach poprzedniej edycji programu. Otrzymaliśmy środki na rozwój naszych periodyków, ze szczególnym uwzględnieniem ich obecności na rynku międzynarodowym („Dermatologia Kliniczna”, Gastroenterologia Polska”, „Mikologia Lekarska”, „Onkologia Polska”, „Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism”, „Polski Przegląd Kardiologiczny”, „Przegląd Pediatryczny”), łącznie w wysokości 900 tys. zł. Podczas oceny realizacji projektów w ramach Index Plus MNiSW rozpatrywało wykonane prace z perspektywy merytorycznej i rachunkowej. Wszystkie nasze raporty ewaluacyjne, w których opisaliśmy wykonane prace, zyskały uznanie Ministerstwa, w efekcie czego sposób rozdysponowania przez nas pełnej kwoty dotacji został zaakceptowany bez żadnych uwag i poprawek.

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie z zakresu logistyki, wdrażania i ewaluacji prac wykonywanych podczas programu Index Plus, chcielibyśmy Państwu zaoferować nasze konsultacje dotyczące, m.in.:pomocy w sformułowaniu szczegółowego planu zadań podczas

  • realizacji projektu,
  • określenia elementów istotnych dla rozwoju czasopisma naukowego,
  • omówienia problemów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu oraz sposobów ich przezwyciężania,
  • rejestracji i tworzenia elektronicznych czasopism w oparciu o rozwiązania komercyjne bądź open-access (Open Journal System),
  • sposobu rozliczenia zadania oraz prezentacji gotowych rozwiązań ewaluacyjnych, które mogłyby być dla Państwa użyteczne.

Ponadto dysponujemy elektronicznym systemem CORPRESS do obsługi obiegu artykułów
w wydawnictwie (Journal Management and Publishing Systems), który jest naszą własnością (stworzyliśmy go od podstaw w ramach projektów). Możemy wdrożyć go w innym czasopiśmie i przeprowadzić szkolenie redakcyjno-wydawnicze z zakresu jego wykorzystywania.

Dzięki międzynarodowym kontaktom edytorskim (członkostwo w Council of Science Editors i European Association of Science Editors) i uczestnictwu w międzynarodowych konferencjach wydawniczych nawiązaliśmy szereg kontaktów z licznymi instytucjami zagranicznymi. Spowodowało to wyraźny wzrost oglądalności elektronicznych wersji tytułów przez czytelników z zagranicznych ośrodków.
W ramach współpracy z Państwem wykorzystamy nasze doświadczenia w optymalizacji oglądalności stron WWW czasopism.

Z wyrazami szacunku,
dr Ryszard Rafał Kacała
Prezes Wydawnictwa Cornetis