Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Wymagania serwera pod system Corpress

  • PHP 5.3 (lub nowsze)
  • baza danych MySQL 5 (lub nowsza)
  • zainstalowane mod_rewrite (konfigurowane przez plik htaccess)
  • dostęp do crona (harmonogram zadań)
  • zainstalowane oprogramowanie Graphviz (wymagane do wyświetlania grafu z cyklem redakcyjnym)