Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grasica jako środowisko dojrzewania limfocytów T

Autor:
Joanna Kopeć-Szlęzak
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2003
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
171
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
grasica, struktura mikrośrodowiska, tymocyty, chemokiny
Czytaj

W artykule omówiono główne elementy mikrośrodowiska grasicy (komórki nabłonkowe kory i rdzenia grasicy, komórki dendrytyczne CD11c(+) i CD11c(-), substancję pozakomórkową) i ich związki funkcjonalne z dojrzewającymi limfocytami T. Przedstawiono nowe dane dotyczące znaczenia chemokin (w tym czynnika SDF-1) i ekspresji receptorów chemokin w powiązaniu z procesami adhezji w dojrzewaniu komórek T. Obecnie uważa się, że układ substancja pozakomórkowa/chemokiny regulowany przez metaloproteinazy jest przede wszystkim odpowiedzialny za migrację i dojrzewanie limfocytów T w mikrośrodowisku grasicy. Podkreślono także znaczenie funkcjonalne tzw. komórek opiekuńczych (nurse cells) w korze grasicy w procesie apoptozy podczas różnicowania limfocytów T oraz omówiono strukturę ciałek Hassala w rdzeniu grasicy. Na koniec wskazano na rolę hormonów w grasicy i przytoczono przykłady wpływu grasicy na odnowę odporności u chorych po chemioterapii i po przeszczepieniu szpiku.