Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Spożycie kawy a choroby układu sercowo-naczyniowego. Ochrona czy ryzyko?

Autor:
Marcin Dominiak, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
6
Strona początkowa:
433
Strona końcowa:
436
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kawa, kofeina, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2
Czytaj

Związek pomiędzy piciem kawy a chorobami układu sercowo-naczyniowego jest przedmiotem ciągłych badań. Wiele wcześniejszych badań nie potwierdziło związku pomiędzy spożyciem kawy a chorobą niedokrwienną serca, jednak wyniki ostatnich prac są niejednoznaczne. Kawa to bogate źródło kofeiny, która jest antagonistą receptora adenozynowego, tak więc wszystkie tkanki zawierające tego typu receptory mogą podlegać jej wpływom. Kawa wywiera niekorzystny wpływ na funkcję śródbłonka naczyń u zdrowych osób, trwający przynajmniej przez godzinę od jej spożycia. Może on być zależny od kofeiny, gdyż picie kawy pozbawionej tej substancji nie wywołuje zaburzeń czynności endothelium. W ostatnim dużym prospektywnym badaniu kohortowym {The Health Professionals Follow-up Study - HPFS oraz The Nurse's Health Study - NHS) nie stwierdzono szkodliwego wpływu spożycia kawy na ryzyko choroby wieńcowej zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Nie było również żadnego związku jeśli idzie o spożycie kofeiny, kawy bezkofeinowej oraz herbaty. Wyniki te dostarczają mocnych dowodów przeciwko hipotezie, że spożycie kawy zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Dane z innego badania sugerują, że spożycie kawy związane jest z podwyższonym ryzykiem zawału serca nie-zakończonego zgonem tylko u osób wolno metabolizujących kofeinę. Nie znaleziono również żadnego związku pomiędzy spożyciem kofeiny a przypadkami nadciśnienia tętniczego. Dane z meta-analizy 16 badań dotyczących spożycia kawy i kofeiny pokazują, że regularne spożywanie tej ostatniej podwyższa ciśnienie tętnicze. Jednak obserwowany efekt jest niewielki. W grupie kobiet w wieku pomenopauzalnym spożycie kawy, szczególnie bezkofeinowej, związane było ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2.