Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nietypowa przyczyna omdleń - borelioza serca

Autor:
Małgorzata Morawska, Anetta Bartczak, Zbigniew Deroń, Juliusz Kamerys, Tomasz Rechciński
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
453
Strona końcowa:
457
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
borelioza, omdlenia, zaburzenia przewodzenia, zapalenie mięśnia sercowego
Czytaj

Artykuł opisuje najważniejsze spośród objawów klinicznych i badań diagnostycznych wykonywanych dla potwierdzenia choroby z Lyme. Szerzej opisano objawy kardiologiczne występujące w boreliozie. Około połowa przypadków zajęcia mięśnia sercowego w przebiegu boreliozy z Lyme ma charakter bezobjawowy, a chorzy z łagodnie przebiegającą kardiologiczną postacią schorzenia mogą nie zgłaszać żadnych dolegliwości. Natomiast pojawienie się duszności, ograniczenia tolerancji wysiłku, zawrotów głowy, omdleń, kołatania serca, bólów zamostkowych, objawów lewo- i pra-wokomorowej niewydolności serca, jest związane zwykle z wystąpieniem zaburzeń przewodzenia lub nasilenia cech zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego. Często obraz kliniczny sugeruje inną przyczynę choroby (ostry zawał serca, częstoskurcz napadowy, kardiomiopatia zastoinowa). Opisano przypadek młodej pacjentki, u której oprócz objawów grypopodobnych, występowały omdlenia. Wykonano pełną kardiologiczną diagnostykę omdleń -test pochyleniowy, ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi, badania holterowskie EKG i przezprzełykowąstymulację lewego przedsionka. Przyczyną omdleń u tej chorej było nakładające się na skłonność do hipotonii uszkodzenie układu bodźcotwórczego, wywołane prawdopodobnie borelioza, ponieważ po celowanej antybiotykoterapii uzyskano poprawę stanu chorej oraz ustąpienie powyższych objawów.