Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Bakteriofagi Escherichia coli w kale pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego

Autor:
Marzanna Łusiak-Szelachowska, Abdulhabib Annabhani, Beata Weber-Dąbrowska, Andrzej Górski, Marek Bębenek, Marek Pudełko, Marta Strutyńska-Karpińska, Jacek Muszyński, Leszek Paradowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
90
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
bakteriofagi, Escherichia coli, kał ludzki, choroby przewodu pokarmowego
Czytaj

Wprowadzenie: W wydzielinach człowieka są obecne zarówno bakteriofagi, jak i ich bakteryjni żywiciele. Escherichia coli (£ coli) obecna w kale ludzkim może mieć wpływ na patogenezę chorób zapalnych jelit i raka jelita grubego. Endogenne bakteriofagi £ coli mogą spełniać istotną rolę w ochronie przeciwko tej bakterii. Cel pracy: Zbadano obecność, częstość występowania i miano bakteriofagów £ coli w kale ludzi zdrowych i pacjentów ze stanami usposabiającymi do rozwoju raka jelita grubego (polipy jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) i pacjentów z rakiem jelita grubego w Polsce. Materiał i metody: Zbadano próbki kału pochodzące łącznie od 353 osób zdrowych i pacjentów ze stanami usposabiającymi do rozwoju raka jelita grubego oraz pacjentów z rakiem jelita grubego. Fagi £ coli badano metodą płytek dwuwarstwowych. Wyniki: Częstość występowania fagów £ coli B była niższa w kale pacjentów ze stanami usposabiającymi do rozwoju raka jelita grubego i pacjentów z rakiem jelita grubego w porównaniu z osobami zdrowymi. Stwierdzono niższą obecność fagów £ coli 1962 w kale pacjentów z polipami jelit, chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, z wyjątkiem pacjentów z rakiem jelita grubego, w odniesieniu do osób zdrowych. Zestawiając dane dla dwóch szczepów jednocześnie - £ coli B i £ coli 1962, otrzymano podobne zależności częstości występowania fagów w kale pacjentów i osób zdrowych, jak dla jednego szczepu £ coli B. Miano fagów £ coli 1962 i £ coli B było wyższe w kale pacjentów ze stanami usposabiającymi do rozwoju raka jelita grubego oraz z rakiem jelita grubego w porównaniu z osobami zdrowymi. Wnioski: Nasze wyniki sugerują, że mogą istnieć zależności pomiędzy obecnością fagów w przewodzie pokarmowym człowieka i niektórymi jego chorobami.