Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Biegunka o etiologii clostridium difficile u 4,5-letniej dziewczynki - odległe powikłanie antybiotykoterapii

Autor:
Renata Kuczyńska, Anna Grela, Katarzyna Kuczma-Urbanek, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
4
Strona początkowa:
329
Strona końcowa:
331
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
antybiotykoterapia, działania niepożądane na przewód pokarmowy, Clostridium difficile
Czytaj

Antybiotyki są jedną z najczęściej zalecanych grup leków u dzieci. Biegunka zależna od antybiotyków (antibiotic-associated diarrhea - AAD) jest częstym efektem ubocznym antybiotykoterapii, powodowanym przez zaburzenie fizjologicznej flory jelitowej. Główną przyczyną AAD jest nadkażenie jelita grubego przez patogenną florę bakteryjną Clostridium difficile. Biegunka może rozwinąć się zarówno w kilka godzin od rozpoczęcia antybiotykoterapii, jak i w kilka tygodni po jej zakończeniu. Artykuł prezentuje przypadek 4,5-letniej dziewczynki zakażonej C. difficile jako odległe powikłanie antybiotykoterapii, celem zwrócenia uwagi lekarzy na konieczność racjonalnego stosowania antybiotyków.