Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Objawy laryngologiczne choroby refluksowej przełyku u dzieci w wieku szkolnym

Autor:
Agata Szlachcic
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
102
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba refluksowa przełyku, objawy laryngologiczne, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Choroba refluksowa przełyku u dzieci może przybierać tzw. maskę laryngologiczną i w ramach tej postaci objawy ze strony przewodu pokarmowego mogą nie występować. Cel pracy: Określenie częstości występowania wybranych objawów laryngologicznych u dzieci w wieku szkolnym z chorobą refluksową przełyku, ich zależności od nasilenia refluksu kwaśnego i jego obecności w dolnej i górnej części przełyku oraz ocena zmian zapalnych krtani w badaniu wideostroboskopowym. Materiał i metody: Analizą objęto 194 dzieci w wieku od 6 do 18 lat hospitalizowanych w klinice z podejrzeniem choroby refluksowej przełyku. U każdego pacjenta przeprowadzono dokładny wywiad dotyczący objawów laryngologicznych oraz wykonano 24-godzinną pH-metrię przełyku, na podstawie której pacjentów podzielono na 3 grupy z różnym nasileniem patologicznego refluksu kwaśnego oraz na grupę kontrolną z prawidłowym wynikiem badania. Ponadto wyodrębniono grupy z obecnością i bez kwaśnego refluksu w górnej części przełyku. Ponadto u 34 dzieci wykonano badanie wideostroboskopowe krtani. Wykorzystując metody statystyczne porównano występowanie objawów laryngologicznych w wymienionych grupach. Wyniki: Najczęstszymi objawami laryngologicznymi zgłaszanymi przez pacjentów z chorobą refluksową przełyku były: chrypka (31,8%), chrząkanie (28,6%), bóle gardła (27,4%). Wraz z nasileniem choroby refluksowej przełyku wzrastała częstość występowania chrząkania u dzieci z 25% w postaci łagodnej, do 31,5% przy ciężkim refluksie. Na bóle gardła i uczucie ciała obcego w gardle znamiennie częściej skarżyli się pacjenci z mniejszym nasileniem choroby refluksowej, niż z jej cięższą postacią. U pacjentów, u których stwierdzono obecność refluksu w górnej części przełyku (podgrupa B) częściej występowały takie objawy z układu oddechowego, jak: chrząkanie, chrypka, suchy kaszel, uczucie ciała obcego w gardle. Zmiany zapalne krtani w postaci obrzęku strun głosowych oraz owrzodzenia kontaktowego stwierdzono jedynie u dzieci z chorobą refluksową przełyku. Obecność kwaśnego refluksu w górnej części przełyku sprzyjała częstszemu występowaniu obrzęku strun głosowych, owrzodzenia kontaktowego w obrębie krtani oraz zapaleniu tchawicy. Wnioski: 1. Objawy laryngologiczne często występują w przebiegu choroby refluksowej przełyku u dzieci w wieku szkolnym. 2. Najczęstszymi objawami były: chrypka, chrząkanie, bóle gardła. 3. Częstość występowania objawów laryngologicznych wzrasta przy obecności wysokiego refluksu żołądkowo-przełykowego. 4. Obrzęk strun głosowych oraz owrzodzenia kontaktowe w badaniu wideostroboskopowym obserwowano jedynie u dzieci z chorobą refluksową przełyku.