Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nokardia i nokariozy

Autor:
Nadia Hidri, Claudia Farina, Halina Mordarska, Bogumiła Szponar, Mariola Paściak, Anna Grzegorzewicz, Andrzej Gamian, Patric Boiron
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
183
Strona końcowa:
188
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Nocardia, nokardioza, nokardiomikoza, infekcje oportunistyczne
Czytaj

Nokardie, powszechnie występujące w glebie, znane są także jako patogeny ludzi i zwierząt. Wywoływane przez nie zakażenia rozwijają się głównie u osobników z obniżoną odpornością, w następstwie wielu chorób wyniszczających (nowotworów, gruźlicy, AIDS itp.) oraz u pacjentów dializowanych i biorców przeszczepionych narządów i tkanek, u których konieczna jest terapia immunosupresyjna. Poszczególne typy nokardiozy ludzkiej, zwłaszcza infekcje ropne i bakteriemie, są klinicznie nie do odróżnienia od innych zakażeń, zwłaszcza rzekomo nokardialnych, mikobakterioz (w tym gruźlicy), nowotworów i kiły, a śmiertelność ich przekracza 50%. Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi klinicystów i mikrobiologów na choroby wywoływane przez promienowce tlenowe, zwłaszcza nokardie, których wczesne wykrycie w materiale klinicznym, jak również identyfikacja przysparzają wiele trudności. W artykule omówiono ogólną charakterystykę Nocardia, epidemiologię, patologię i patogenezę zakażeń wywoływanych przez te bakterie, a także diagnostykę nokardiozy i stosowaną terapię.