Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Czasopisma medyczne

Gastroenterologia Polska

Tytuł: Gastroenterologia Polska

Dziedzina:
Gastroenterologia
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Redakcja:

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii UM
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.: +48 71 733 21 20
fax: +48 71 733 21 29

e-mail: gastro@gastro.am.wroc.pl

Redaktor naczelny:
prof. dr. hab. n. med. Leszek Paradowski
Sekretarz redakcji:
dr Agata Mulak, dr Dorota Ksiądzyna
ISSN:
1232-9886
Informacje dodatkowe:

ISSN 1232-9886
e-ISSN 2083-5728

MNiSW: 7 pkt.
IC 2012: 5,28 pkt.

Czasopismo objęte
międzynarodową
rejestracją w EMBASE/
/Excerpta Medica, Index
Copernicus, SCOPUS,
DOAJ, EBSCO, PBL.

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 pkt. edukacyjnych

Zamów prenumeratę na rok:

Zamów jako osoba indywidualna Cena brutto: 100,00 PLN
Zamów jako instytucja Cena brutto: 150,00 PLN

Zamów prenumeratę online na rok:

Organ Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Jako dwumiesięcznik pismo ukazywało się od 1994 roku. Od roku 2011 ukazuje się jako kwartalnik.

„Gastroenterologia Polska” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym wszystkim aspektom gastroenterologii klinicznej, eksperymentalnej i laboratoryjnej dorosłych i dzieci. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień jest efektem prezentowanego w czasopiśmie holistycznego podejścia do problematyki gastroenterologicznej. Publikowane artykuły mają charakter prac oryginalnych (badania kliniczne i doświadczalne), poglądowych (m.in. opisy nowych leków oraz najnowszych technik diagnostycznych) i kazuistycznych. Publikowane są ponadto sprawozdania i materiały ze zjazdów, artykuły o charakterze interdyscyplinarnym dotyczącym deontologii oraz sprawozdania z działalności oddziałów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Na łamach „Gastroenterologii Polskiej” promowane są także działania naukowe młodych i dobrze rokujących badaczy (m.in. przyznawane są nagrody na najlepszą pracę z dziedziny gastroenterologii). Do grona członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma wchodzą uznani specjaliści z Polski i ze świata.

Wszystkie artykuły oryginalne i redakcyjne są drukowane jedynie w języku angielskim, pozostałe prace (wydawane po polsku lub po angielsku) zawierają dwujęzyczne streszczenia.

Pismo jest kierowane do lekarzy różnych specjalności, m.in. gastroenterologów, internistów, pediatrów, chirurgów, radiologów..

 

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Witold Bartnik (Warszawa, Polska) – onkologia gastrologiczna
Tomasz Mach (Kraków, Polska) – hepatologia
Krzysztof Linke (Poznań, Polska) – nieswoiste zapalenia jelit

 

CZŁONKOWIE REDAKCJI

Abdulhabib Annabhani

Anna Bartnik

Wojciech Błoński

Marcin Braksator

Jan Cader

Robert Dudkowiak

Zygmunt Grzebieniak

Radosław Kempiński

Tomasz Konopka

Wanda Lubczyńska-Kowalska

Jadwiga Łapińska

Małgorzata Manelska

Małgorzata Niedzielska

Katarzyna Neubauer

Paweł Petryszyn

Małgorzata Reszczyńska

Maria Rybak

Artur Salomon

Łukasz Salomon

Jarosława Semianów-Wejchert

Adam Smereka

Marta Strutyńska-Karpińska

Anna Susło

Adam Szeląg

Ewa Waszczuk

Dorota Waśko-Czopnik

Szymon Wieczorek

Barbara Woźniak-Stolarska

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język polski)

Mariola Langowska-Bałys

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język angielski – native speaker)

Marek Jastrzębski

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Małgorzata Rąpała

 

Członkowie / Members

Anthony Axon (Leeds, United Kingdom)

Witold Bartnik (Warszawa, Polska)

Franco Bazzoli (Bologna, Italy)

Anstein Bergan (Oslo, Norway)

Krzysztof Bielecki (Warszawa, Polska)

Hubert Bołdys (Tychy, Polska)

Bruno Bonaz (Grenoble, France)

Hans Bosseckert (Jena, Germany)

Eugeniusz Butruk (Warszawa, Polska)

Danuta Celińska-Cedro (Warszawa, Polska)

Jan Chojnacki (Łódź, Polska)

Meinhard Classen (Munchen, Germany)

Massimo Crespi (Roma, Italy)

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz, Polska)

Andrzej Dąbrowski (Białystok, Polska)

Petr Dite (Brno, Czech Republic)

Jan Dzieniszewski (Warszawa, Polska)

Hashem B. El-Serag (Houston, USA)

Paul Enck (Tuebingen, Germany)

Jean-Paul Galmiche (Nantes, France)

Marc Giovannini (Marseille, France)

Andrzej Habior (Warszawa, Polska)

Yoshiki Hiki (Tokyo, Japan)

Franciszek Iwańczak (Wrocław, Polska)

Daniel Jaeck (Strasbourg, France)

Janusz Jankowski (Leicester, United Kingdom)

Bengt Jeppsson (Malmö, Sweden)

Milan Kment (Prague, Czech Republic)

Stanisław Konturek (Kraków, Polska)

Jan Kotrlik (Prague, Czech Republic)

Marek Krawczyk (Warszawa, Polska)

Limas Kupcinskas (Kaunas, Lithuania)

Gary R. Lichtenstein (Philadelphia, USA)

Krzysztof Linke (Poznań, Polska)

Milan Lukas (Prague, Czech Republic)

Wiktor Łaszewicz (Białystok, Polska)

Tomasz Mach (Kraków, Polska)

Adhip RN. Majumdar (Detroit, USA)

Peter Malfertheiner (Magdeburg, Germany)

Ewa Małecka-Panas (Łódź, Polska)

Tomasz Marek (Katowice, Polska)

Krzysztof Marlicz (Szczecin, Polska)

Tamara Matysiak-Budnik (Nantes, France)

Francis Megraud (Bordeaux, France)

David Metz (Philadelphia, USA)

George J. Misiewicz (London, United Kingdom)

Colm A. 0'Morain (Dublin, Ireland)

Andrzej Nowak (Katowice, Polska)

Kenji Ogawa (Tokyo, Japan)

Wiesław Pawlik (Kraków, Polska)

Marcin Polkowski (Warszawa, Polska)

Peter I. Reed (Slough, United Kingdom)

Jarosław Reguła (Warszawa, Polska)

Grażyna Rydzewska (Warszawa, Polska)

Józef Ryżko (Warszawa, Polska)

Hans D. Saeger (Dresden, Germany)

Krzysztof Simon (Wrocław, Polska)

Pentti Sipponen (Espoo, Finland)

Barbara Skrzydło-Radomańska (Lublin, Polska)

Maria Słomka (Lublin, Polska)

Marian Smoczyński (Gdańsk, Polska)

Julius Spicak (Prague, Czech Republic)

Georg Stacher (Wien, Austria)

Teresa Starzyńska (Szczecin, Polska)

Yvette Taché (Los Angeles, USA)

Radu Tutuian (Bern, Switzerland)

Anton Vavrečka (Bratislava, Slovakia)