Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Czasopisma medyczne

Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka

Tytuł: Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka

Dziedzina:
Pediatria
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Redakcja:

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego UM
ul. Działdowska 1
01-184 Warszawa

tel.: +48 22 452 32 66
fax: +48 22 452 33 10

e-mail: pw@cornetis.pl

Redaktor naczelny:
dr hab. n. med. Piotr Albrecht
Zastępca redaktora:
prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko
Redaktor honorowy:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Zalewski
Sekretarz redakcji:
lek. med. Marcin Dziekiewicz
ISSN:
1507-5532
Informacje dodatkowe:

ISSN 1507-5532
e-ISSN 2083-8425

MNiSW: 5 pkt.
IC 2012: 4,36 pkt.

Czasopismo objęte
międzynarodową
rejestracją w EMBASE/
/Excerpta Medica, Medline,
Index Copernicus, SCOPUS,
DOAJ, EBSCO, PBL.

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 pkt. edukacyjnych

Zamów prenumeratę na rok:

Zamów jako osoba indywidualna Cena brutto: 100,00 PLN
Zamów jako instytucja Cena brutto: 150,00 PLN

Zamów prenumeratę online na rok:

Organ Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Kwartalnik; ukazuje się od 1999 roku.

„Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom pediatrycznym, ze szczególny uwzględnieniem problemów gastroenterologicznych, hepatologicznych i żywieniowych. W czasopiśmie publikowane są najlepsze prace opisujące oryginalne badania kliniczne i doświadczalne, starannie przygotowane artykuły poglądowe, kazuistyczne oraz prace edukacyjne. W ramach prac poglądowych zamieszczane są także teksty dotyczące historii medycyny. Publikowane są także sprawozdania z międzynarodowych i polskich konferencji i sympozjów naukowych, komunikaty kongresowe oraz prowadzone jest kronika i zamieszczane są laudacje habilitacyjne. O randze czasopisma świadczy również skład Komitetu Naukowego. Do jego grona należą wybitni światowi i polscy pediatrzy.

W piśmie drukowane są prace w języku polskim lub angielskim, każdy
artykuł zawiera ponadto streszczenie w obu tych językach.

Pismo jest kierowane do pediatrów, gastroenterologów, hepatologów oraz lekarzy pierwszego kontaktu.

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Józef Ryżko - gastroenterologia

Joanna Pawłowska - hepatologia

Jerzy Socha - żywienie

Maciej Kaczmarski - alergologia

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język polski)

Mariola Langowska-Bałys

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język angielski – native speaker)

Marek Jastrzębski

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Małgorzata Rąpała

 

Członkowie / Members

Piotr Albrecht (Warszawa, Polska)

Anna M. Buchner (Philadelphia, USA)

Samy Cadranel (Brussels, Belgium, ESPGHAN)

Elżbieta Cyrta-Jarocka (Białystok, Poland, ESPGHAN)

Wojciech Cichy (Poznań, Poland)

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz, Poland)

Johann Deutsch (Graz, Austria, ESPGHAN)

Antoni Dyduch (Katowice, Poland)

Krzysztof Fyderek (Kraków, Poland, ESPGHAN)

Krystyna Grzybowska (Łódź, Poland)

Andrea Horvath (Warszawa, Poland, ESPGHAN)

Iwona Ignyś (Poznań, Poland)

Barbara Iwańczak (Wrocław, Poland, ESPGHAN)

Franciszek Iwańczak (Wrocław, Poland)

Irena Jankowska (Warszawa, Poland, ESPGHAN)

Maciej Kaczmarski (Białystok, Poland)

Barbara Kamińska (Gdańsk, Poland)

Krystyna Karczewska (Zabrze, Poland)

Deirdre Kelly (Birmingham, Great Britain, ESPGHAN)

Berthold Koletzko (Munich, Germany, ESPGHAN)

Ryszard Korczowski (Rzeszów, Poland)

Maria Korzon (Gdańsk, Poland)

Krystyna Królikowska-Wąsowska (Łódź, Poland)

Janusz Książyk (Warszawa, Poland, ESPGHAN)

Michał Kurek (Szczecin, Poland)

Dariusz Marek Lebensztejn (Białystok, Poland, ESPGHAN)

Michael Lentze (Bonn, Germany, ESPGHAN)

Maria Łukasik (Zabrze, Poland)

Marku Mäki (Tampere, Finland, ESPGHAN)

Ewa Michałowicz-Wojczyńska (Warszawa, Poland)

Jacek Z. Mrukowicz (Kraków, Poland, ESPGHAN)

Leszek Paradowski (Wrocław, Poland)

Joanna Pawłowska (Warszawa, Poland, ESPGHAN)

Izabela Płaneta-Małecka (Łódź, Poland)

Andrzej Radzikowski (Warszawa, Poland, ESPGHAN)

Grażyna Rydzewska (Warszawa, Poland)

Józef Ryżko (Warszawa, Poland)

Jacques Schmitz (Paris, France, ESPGHAN)

David H. Shmerling (Zurich, Switzerland, ESPGHAN)

Jerzy Socha (Warszawa, Poland, ESPGHAN)

Piotr Socha (Warszawa, Poland, ESPGHAN)

Janina Stopyrowa (Kraków, Poland)

Martin Stern (Tübingen, Germany, ESPGHAN)

Brigitta Strandvik (Göteborg, Sweden, ESPGHAN)

Hanna Szajewska (Warszawa, Poland, ESPGHAN)

Ian A. Taminiau (Amsterdam, Holland, ESPGHAN)

Jarosław Walkowiak (Poznań, Poland, ESPGHAN)

Halina Woś (Katowice, Poland)

Marek Woynarowski (Warszawa, Poland, ESPGHAN)

Tadeusz Zalewski (Warszawa, Poland, ESPGHAN)