Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Czasopisma medyczne

Polski Przegląd Kardiologiczny

Tytuł: Polski Przegląd Kardiologiczny

Dziedzina:
Kardiologia
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Redakcja:

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź

tel.: +48 42 653 99 09

e-mail: ppk@cornetis.plbwmichalski@op.pl

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Zastępca redaktora:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
Redaktor honorowy:
prof. dr hab. n. med. Maria Krzemińska-Pakuła
Sekretarz redakcji:
dr. n. med. Błażej Michalski
Komitet redakcyjny:

Redaktorzy Działów / Section Editors

Józef Drzewoski (Łódź) – Redaktor Działu Badania Kliniczne i Farmakoterapia

Mirosław Kowalski (Warszawa) – Redaktor Działu Diagnostyka Nieinwazyjna

Zbigniew Kalarus (Zabrze) – Redaktor Działu Elektrofizjologia i Elektroterapia

Jan Rogowski (Gdańsk) – Redaktor Działu Kardiochirurgia

Jadwiga A. Moll (Łódź) – Redaktor Działu Kardiologia Dziecięca

Karol Kamiński (Białystok) – Redaktor Działu Kardiologia Eksperymentalna

Tadeusz Przewłocki (Kraków) – Redaktor Działu Kardiologia Interwencyjna

Maria Respondek-Liberska (Łódź) – Redaktor Działu Kardiologia Prenatalna

Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk) – Redaktor Działu Nadciśnienie Tętnicze i Prewencja

Jarosław Drożdż (Łódź) – Redaktor Działu Niewydolność Serca i Rehabilitacja

ISSN:
1507-5540
Informacje dodatkowe:

ISSN 1507-5540
e-ISSN 2083-8409

MNiSW: 5 pkt.
IC 2012: 4,73 pkt.

Czasopismo objęte
międzynarodową
rejestracją w EMBASE/
Excerpta Medica, Index
Copernicus, SCOPUS,
DOAJ, EBSCO, PBL.

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 pkt. edukacyjnych

Zamów prenumeratę na rok:

Zamów jako osoba indywidualna Cena brutto: 100,00 PLN
Zamów jako instytucja Cena brutto: 150,00 PLN

Zamów prenumeratę online na rok:

Szanowni Autorzy,
tymczasowo system Corpress dla czasopisma "Polski Przegląd Kardiologiczny" jest wyłączony. Prosimy nadsyłać prace mailem na adres redakcji ppk@cornetis.pl.

 

Czasopismo wydawane we współpracy i pod patronatem Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jako kwartalnik pismo ukazywało się od 1999 roku.

„Polski Przegląd Kardiologiczny” jest recenzowanym czasopismem naukowym, w którym publikowane są artykuły z zakresu kardiologii ogólnej, dziecięcej i kardiochirurgii. Prace mają charakter oryginalny (badania kliniczne i doświadczalne), poglądowy i edukacyjny (np. schematy postępowania w trudnych przypadkach z zakresu kardiologii). W ramach prac poglądowych w czasopiśmie zamieszczane są teksty poświęcone innowacyjnym technologiom w kardiologii oraz najnowszym trendom klinicznym. Ponadto w „Polskim Przeglądzie Kardiologicznym” publikowane są streszczenia bądź szczegółowe omówienia referatów prezentowanych na międzynarodowych konferencjach kardiologicznych oraz komunikaty i listy do Redakcji. Skład Komitetu Naukowego potwierdza wysoką rangę czasopisma. W gronie tym znajdują się wybitni specjaliści z całego świata.

W czasopiśmie drukowane są prace w języku polskim lub angielskim, każdy artykuł zawiera ponadto streszczenia w obu tych językach.

Pismo kierowane jest do lekarzy kardiologów, internistów, kardiochirurgów i lekarzy różnych specjalności zainteresowanych kardiologią.
 

RADA REDAKCYJNA / EDITORIAL BOARD

 

Członkowie / Members

Esmeray Acarturk (Adana, Turkey)

Dan Atar (Oslo, Norway)

Waldemar Banasiak (Wrocław, Poland)

Andrzej Bochenek (Katowice, Poland)

Paolo Colonna (Bari, Italy)

Ioan M. Coman (Bucharest, Romania)

Anthony N. DeMaria (San Diego, USA)

Mirosław Dłużniewski (Warszawa, Poland)

Jacek Dubiel (Kraków, Poland)

Raimund Erbel (Essen, Germany)

Krzysztof J. Filipiak (Warszawa, Poland)

Paolo M. Fioretti (Udine, Italy)

Tamas Forster (Szeged, Hungary)

Andreas Franke (Aachen, Germany)

Robert Gil (Warszawa, Poland)

Jan H. Goch (Łódź, Poland)

Vivek Gupta (Delhi, India)

Robert H. Jones (Durham, USA)

Gabriel Kamensky (Bratislava, Slovakia)

Michał Kidawa (Łódź, Poland)

Zdzisława Kornacewicz-Jach (Szczecin, Poland)

Vadim Kuznetsov (Tyumen, Russia)

Włodzimierz Musiał (Białystok, Poland)

Grzegorz Opolski (Warszawa, Poland)

Natesa G. Pandian (Boston, USA)

Lech Poloński (Zabrze, Poland)

Sunil V. Rao (Durham, USA)

Jos R.T.C. Roelandt (Rotterdam, The Netherlands)

Muhamed Saric (New York, USA)

Tomasz Siminiak (Poznań, Poland)

Jerzy Stańczyk (Łódź, Poland)

Andrzej Sysa (Łódź, Poland)

Małgorzata Szkutnik (Zabrze, Poland)

Hanna Szwed (Warszawa, Poland)

Folkert Ten Cate (Rotterdam, The Netherlands)

Adam Torbicki (Warszawa, Poland)

Wiesława Tracz (Kraków, Poland)

Alec Vahanian (Paris, France)

Michael Webb-Peploe (London, United Kingdom)

Maria Witkowska (Wrocław, Poland)

Wojciech Zaręba (Rochester, USA)

Uwe Zeymer (Ludwigshafen, Germany)

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język polski) / EDITOR LANGUAGE (in polish)

Mariola Langowska-Bałys

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (język angielski – native speaker) / EDITOR LANGUAGE (in english)

Marek Jastrzębski

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICAL EDITOR

Małgorzata Rąpała