Tag Archives: reklamy

Reklamy w telewizji

by in Inne 13 czerwca, 2020

To drugi, zaraz po Internecie, najchętniej wykorzystywany sposób reklamowania produktu. Największą zaletą telewizji jest jej dostępność oraz powszechność. Starsze pokolenie nie korzysta z Internetu, często ograniczeniem bywa również miejsce zamieszkania czy brak środków na zakup komputera. Za kilka, może kilkanaście lat, ta sytuacja niewątpliwie ulegnie zmianie, jednak na dzień dzisiejszy nie możemy bagatelizować znaczenia telewizji […]