Blog

Karta SD lub pamięć wewnętrzna – nośnik nagrywania

by in Technologia 29 lipca, 2020

Każda kamera posiada tak zwany nośnik, na którym nagrywany jest powstający, nowy film. Trzeba uświadomić sobie konieczność posiadania tego elementu, ponieważ w innym wypadku normalne funkcjonowanie urządzenia byłoby zaburzone w większym stopniu.

Należy zaznaczyć, że w przypadku braku nośnika stałoby się niemożliwością stworzenie odpowiedniego nagrania, a co dopiero pokazania go potem szerszej widowni, lub opublikowania w jakikolwiek sposób. Poprzez nośnik rozumiemy wszelkiego rodzaju pamięć, jaka znajduje się w naszej kamerze, przyjmującą powstające dzieło filmowe i nasze osobiste nagrania. Z pewnością możemy je podzielić na dwa rodzaje: wbudowane i zewnętrzne.

Do pierwszej grupy możemy zaliczyć wszystkie elementy pamięci, które wbudowane są do wnętrza naszego urządzenia i nie mogą zostać użytkowane poza nim. Próby wyciągnięcia takiego elementu będą nieudane, a urządzenie bez nich nie funkcjonuje normalnie. Natomiast nośniki zewnętrzne, to wszystkie te, które musimy włożyć do urządzenia, aby mogło one nagrywać film.