Blog

Języka migowego może nauczyć się każdy

by in Blog 4 sierpnia, 2021

Język migowy polega na wykonywaniu określonych gestów, za pomocą których osoby słyszące porozumiewają się z osobami niesłyszącymi. Lecz nie istnieje jeden język migowy. Na świecie jest używanych nawet do 300 odmiennych języków migowych. I żyje na świecie około 70 milionów ludzi używających języka migowego.

Rozwój języka migowego

Choć pierwsza wersja języka migowego została opracowana w pierwszej połowie XIX wieku, to jednak już w starożytności filozof grecki Platon mówił, o możliwości porozumiewania się z osobami głuchymi za pomocą gestów. Najstarsze informacje na temat posługiwania się alfabetem palcowym pochodzą z dwunastego wieku. W tymże wieku własny system znaków migowych, na własny użytek wymyślili zakonnicy, którym klauzura nakazywała milczenie.
Rozwoju konwersacji z osobami głuchymi zapoczątkowały szkoły dla niesłyszących, które zaczęły powstawać już w XVIII. Pierwsza taka szkoła powstała w połowie XVIII wieku w Paryżu.

Co składa się na język migowy?

Język migowy oparty jest na własnym słownictwie i własnym systemie gramatycznym. Na język migowy składają się migi, czyli znaki ideograficzne. Liczba tych znaków jest ogromna, gdyż obejmuje wszystkie języki migowe i ich liczba wynosi od 5,000 do 15,000 znaków. Znaki migowe są czasem odpowiednikami niewielkich zwrotów w języku migowym.

Jaki jest polski język migowy?

Pierwsze wzmianki o polskim języku migowym pojawiły się przed końcem pierwszej połowy XIX wieku. Na początku XIX wieku powstał w Warszawie Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych. Dał on możliwość edukacji osobom niesłyszącym.
Polski język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym. Wykorzystuje on jednoręczny alfabet migowy pochodzący ze starofrancuskiego języka migowego. Jest także powiązany z językiem migowym naszych sąsiadów.

Polski alfabet palcowy

Alfabet palcowy zwany też mową palcową jest zbiorem znaków migowych, które to znaki odpowiadają poszczególnym literom alfabetu. Nie istnieje jeden wspólny na świecie alfabet palcowy. Języków migowych na świecie jest wiele i każdy język migowy posiada indywidualny alfabet palcowy. Na świecie istnieje alfabet palcowy dwuręczny i jednoręczny.
Polski alfabet został spisany na początku XIX wieku. Znaki migowe palcowe służą głównie do celów specjalnych, jak na przykład do nazw własnych, do przekazywania imion i nazwisk, albo wyrazów bliskoznacznych, czy synonimów.
Lecz można także za pomocą alfabetu migowego palcowego prowadzić rozmowę z osobą głuchoniemą pod warunkiem, że ona również zna alfabet palcowy. Bo zdarza się czasem, że osoba głuchoniema nie zna takiego alfabetu, ani języka migowego, który jest powszechny. A tylko na potrzeby własne wypracowała sobie w rodzinie własny system języka migowego i używa go w rodzinie.

Co jest ważne w języku migowym?

W prawidłowym funkcjonowaniu systemu języka migowego wielkie znaczenie ma synchronizacja miganych i jednocześnie mówionych elementów wypowiedzi. Trzeba jednak dbać, o dokładną synchronizację, co nie jest łatwe, lecz możliwe do nauczenia. Trzeba również zadbać, o odpowiednio wolne tempo przekazu, co spowalnia mowę, lecz jest bardziej czytelne.

Po co jest potrzebny język migowy?

Język migowy jest niezbędny, gdy mamy do czynienia z osobą lub osobami głuchoniemymi. Lecz nawet, gdy nie mamy kontaktu z takimi osobami, to i tak można i warto zapoznać się z alfabetem migowym palcowym i przynajmniej z podstawowymi migami, aby być przygotowanym na wypadek kontaktu z osobą głuchoniemą. A także dla własnej satysfakcji, dla podniesienia swojej wiedzy i do podbudowania swojej wartości osobistej.

Leave a Reply