Blog

Co to jest odpowiedzialność cywilna?

by in Inne 30 maja, 2020

W skrócie odpowiedzialność cywilna to OC. Wtedy z polisy sprawcy osoba poszkodowana otrzymuje odszkodowanie. Zawsze musi znaleźć się osoba, która sprawiła jakiś wypadek oraz osoba, która jest poszkodowana. Trzeba określić, jaką szkodę uczynił sprawca osobie poszkodowanej. To ubezpieczenie jest ubezpieczeniem obowiązkowym i należy ono do ubezpieczeń samochodowych. Każdy człowiek, który posiada samochód jest zobowiązany do tego by zapłacić ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz zawrzeć umowę. Treść takiej umowy jest regulowana.

Jeżeli nie spełni się obowiązku opłacenia tej składki ubezpieczeniowej będzie nałożona kara na osoby, które nie spełniają tego obowiązku. Kiedy zawrze się umowę takiego ubezpieczenia wtedy zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłaty jakiejś określonej kwoty, (która jest zawarta w ubezpieczeniu) za szkodę, która została wyrządzona. Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi osoba, która jest ubezpieczona. Krótko mówiąc, osoby, które kupują nowy samochód muszą wykupić specjalny pakiet ubezpieczeń, które są obowiązkowe oraz mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenia, które nie są obowiązkowe.