Badania

Bariery w podejmowaniu racjonalnych decyzji

by in Badania, Psychologia 6 lutego, 2021

Nie sposób wymienić wszystkich czynników, od który zależy racjonalność metodologiczna i rzeczowa decyzji. Są to czynniki niezależne od decydenta, związane ze zmiennością otoczenia i nieprzewidywalnością zachowań ludzi, a także związane z błędami w funkcjonowaniu organizacji, na które decydent ma ograniczony wpływ. Wiele czynników wiąże się też z osobami podejmującymi decyzje, ich kompetencjami, motywacją, stylem podejmowania […]