Blog

Mrozoodporność i nasiąkliwość płytek ceramicznych

by in Budownictwo 11 lipca, 2020

Czynnikiem, który powoduje uszkadzanie posadzek pokrytych płytkami jest mróz w połączeniu z wodą. Dzieje się tak, ponieważ woda zamarzająca w przestrzeniach wewnątrz struktury ceramiki powoduje jej kruszenie. Następnym razem do większego przestworu może wpłynąć więcej wody i w czasie zamarzania następuje dalsze uszkadzanie kafelków. Proces taki kończy się, kiedy terakota odrywają się od podłoża, kruszą i pękają. Nie ma wówczas innej rady jak tylko skucie posadzki i ułożenie jej jeszcze raz.

To, w jakim stopniu kafelki są mrozoodporne zależy w głównej mierze od ich nasiąkliwości. Ta ostatnia jest miara tego, jak duża ilość wody może wniknąć w pory ceramiki. Zatem im niższa nasiąkliwość, tym wyższa mrozoodporność. Jednak różnice w zabezpieczeniach płytek także mają niemałe znaczenie, jeśli bowiem woda będzie bez przeszkód docierała do warstwy kleju, to niszczenie posadzki będzie znacznie szybsze.

Wydaje się więc, że mrozoodporność powinno oznaczać się w stosunku do całej posadzki, a nie poszczególnych jej elementów, choćby nawet tak istotnych jak klej czy terakota. Dla uzyskania optymalnej mrozoodporności powinno stosować się płytki o nasiąkliwości nieprzekraczającej trzech procent.