Blog

Dla kogo jest PIT-37?

by in Finanse 22 marca, 2022

Dla kogo jest PIT-37?

Wiele osób ma problem z wyborem właściwego formularza deklaracji podatkowej. Szczególne wątpliwości mogą mieć osoby, które dopiero niedawno podjęły pracę zarobkową. Co warto wiedzieć o jednej z najczęściej wybieranych deklaracji?

Czym jest PIT-37?

Najprościej rzecz ujmując, PIT-37 dotyczy prawie każdego podatnika, który otrzymuje wynagrodzenie netto. Deklarację tę można określić mianem rozliczenia rocznych zarobków, które dana osoba uzyskuje od płatnika składek. Płatnik to osoba zatrudniająca, która uiszcza na rzecz podatnika zaliczkę na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne. Z powodu tych opłat wynagrodzenie netto i brutto nie są takie same. Pracownik otrzymujący wynagrodzenie netto nie musi przejmować się resztą aż do momentu rozliczenia rocznego.

Kto powinien złożyć PIT-37?

Ta deklaracja dotyczy pracowników, zleceniobiorców i wszystkich innych osób, które rozliczają się za pomocą skali podatkowej. Wypełnia się ją zazwyczaj na podstawie druku PIT-11 wykazując ulgi i odliczenia. PIT-36 jest natomiast odpowiedni dla osób, których przychody nie pochodzą tylko z jednego źródła lub nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika. Osobną grupę stanowią ci, którzy uzyskują przychody z pracy przy zbiorach, pobierają zasiłki z tytułu umowy zlecenie lub umów aktywizacyjnych. Nie są oni płatnikami, lecz przekazują PIT-11, więc również powinni rozliczać się przy pomocy PIT-37. Osoba, która samotnie wychowuje dziecko, może rozliczyć się na podstawie tej deklaracji z małżonkiem, pod warunkiem, że oboje są do tego uprawnieni. Przeszkodą może być rozliczanie się jednego z nich przez podatek liniowy, tonażowy lub ryczałt ewidencjonowany.

Jak złożyć PIT?

PIT da się złożyć na kilka sposobów. Można skorzystać z metod tradycyjnych lub z pomocy oferowanej przez nowoczesne technologie. Pierwszy sposób polega na doręczeniu wypełnionej deklaracji do Urzędu Skarbowego. Można ją wysłać też pocztą, listem poleconym. Warto jednak zastanowić się nad skorzystaniem z programu online służącego do rozliczeń. Deklarację wypełnioną przy jego użyciu można złożyć drogą elektroniczną. W tym celu uruchomiony został też Twój e-PIT, czyli system Ministerstwa Finansów. Jeśli podatnik przebywa za granicą, może złożyć formularz w urzędzie konsularnym. Osoby będące tymczasowo w areszcie lub odbywające wyrok powinny zgłosić się do administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego. Natomiast żołnierze mogą udać się w celu złożenia deklaracji do dowództwa jednostki.

Leave a Reply