Blog

BEZPIECZNA PODRÓŻ Z DZIECKIEM

by in Dziecko, Podróże 20 stycznia, 2021

Planując wyjazd za granicę z dzieckiem, warto wcześniej zorientować się jakie wymogi formalne należy spełnić. Dawniej wystarczyło wpisanie pociechy do paszportu rodzica. Dziś dziecko musi mieć odrębny dokument w formie dowodu osobistego wydawanego przez urząd gminy lub własnego paszportu, który często okazuje się by ć niezbędny do swobodnego przekraczania granic.

Wniosek o jego wydanie składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania. Konieczna jest zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych), z wyjątkiem sytuacji gdy jedno z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie lub jest ich całkowicie pozbawione. Wówczas należy przedstawić dokumenty , które to potwierdzają.

Do poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie paszportu dla dziecka należy dołączyć kolorowe zdjęcie zgodne z odgórnie ustalonymi wytycznymi oraz potwierdzenie zapłaty za wyrobienie paszportu. Jeżeli dziecko urodziło się poza granicami kraju i nie posiada numeru PESEL, to dodatkowo do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia.

Czas oczekiwania na gotowy dokument jest na ogół nie dłuższy niż 30 dni.

Paszporty dla dzieci do 13. roku życia jest ważny przez 5 lat, natomiast dla dzieci, które ukończyły 13. rok życia- 10 lat.

Istnieje także możliwość uzyskania paszportu tymczasowego dla dziecka na maksymalnie 12 miesięcy.

Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka do 13. roku życia wynosi 30 złotych, a dla starszych dzieci- 70 złotych.

Podróż bez paszportu możliwa jest w strefie Schengen, jednak mimo to, warto mieć przy sobie ten dokument, aby w razie ewentualnych nieporozumień, móc poświadczyć tożsamość dziecka.

Warto przy tym pamiętać, że takie kraje jak: Bułgaria, Rumunia, Cypr, Irlandia i Wielka Brytania nie należą do strefy Schengen, więc kontrole graniczne wymagają posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Podobne wymogi obowiązują przy przekraczaniu granic państw nie należących do Unii Europejskiej. Wówczas konieczne może się okazać wyrobienie wizy dla dziecka.