Blog

Obowiązki kierownika budowy

by in Budownictwo, Praca 24 lipca, 2020

Gdy przejrzymy raporty dotyczące kierownika budowy może wydawać nam się, iż będzie to dla nas idealna posada. Nie jesteśmy świadomi tego, jak dużo tak rzeczywiście odpowiedzialności spływa na barki takiego człowieka. Dużo osób, które kończą budownictwo (szczegóły tutaj) po tym kierunku, gdy zdadzą sobie sprawę z trudności, które przed nimi stawiać będzie funkcja kierownika, rezygnują z robienia specjalistycznych uprawnień i pozostają w różnego typu biurach projektowych.

Kiedy bliżej przyjrzymy się obowiązkom, jakie stawiane są kierownikowi budowy, zapewne dwa razy pomyślimy nad tym, czy chcemy nim być czy też nie. Przepisy jasno określają co kierownik powinien zrobić, jeśli przyjmie budowę pod swe skrzydła. Jako najistotniejsze z nich podaje się:

  • przyjęcie odpowiedzialności za budowę (należy podpisać odpowiednie oświadczenie)
  • zabezpieczenie terenu budowy i wystawienie tablicy informacyjnej
  • umówienie się z geodetą, który wytyczy daną powierzchnię pod obiekt i dokona właściwego wpisu w dzienniku budowy,
  • przejęcie protokołem placu budowy od inwestora
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej wkrótce po zakończeniu robót
  • kierowanie pracownikami a także budową tak, żeby była ona zgodna nie jedynie z przedstawionym projektem, ale także z otrzymanym pozwoleniem na budowę oraz przepisami BHP
  • wstrzymanie prac, jeśli kierownik dostrzeże zagrożenia; poinformowanie o tym inwestora