Blog

Matura z języka niemieckiego

by in Blog 12 września, 2021

Matura z języka obcego wcale nie musi spędzać snu z powiek. Wystarczy odpowiednio wcześnie zacząć rozwiązywać określone ćwiczenia, by samodzielnie poradzić sobie z materiałem obowiązującym na egzaminie.

Na początek należy więc wykonać kilka ćwiczeń dotyczących rozumienia tekstu czytanego. Krótkie opowiadania i historyjki zawierają kilka szczegółowych pytań na temat treści, na które maturzysta powinien jasno i celnie odpowiedzieć. Często odpowiedź polega na połączeniu informacji lub zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi. Pytania otwarte z kolei wymagają własnej inwencji literackiej i logicznego, jasnego ujęcia myśli w języku obcym.

Następnie należy poćwiczyć zadania ze słuchu. Puszczane z płyty nagrania najczęściej są monologami, dotyczącymi określonego problemu. Do zadań egzaminowanego należy tutaj wskazanie poprawnych odpowiedzi lub uszeregowanie wypowiedzi lektora w sposób chronologiczny.

Zależnie od poziomu nowej matury z języka obcego, maturzyście przyjdzie zmierzyć się z zadaniami z gramatyki j napisaniem dłuższej formy literackiej. Poziom podstawowy zawiera o wiele więcej ćwiczeń z gramatyki, stylistyki i składni. Rozwiązuje się tutaj zdania lub używa określonych czasów, wraz z charakterystycznymi zwrotami. Nierzadko pojawiają się w tej części także takie testy, gdzie trzeba wpisać określone słowo do istniejącego już zdania. W tym miejscu sprawdza się także tym samym znajomość specjalistycznego słownictwa.

Ostatnim zadaniem przy poziomie rozszerzonym jest z kolei napisanie wypowiedzi literackiej. Najczęściej ma ona być ujęta w formę listu, opowiadania, recenzji lub rozprawki. Zależnie od rodzaju wypowiedzi, należy zastosować tutaj charakterystyczne zwroty i typowe słownictwo niemieckie. Nie należy tym samym zapominać o poprawności gramatycznej i stylistycznej. Najważniejszym celem bowiem tego zadania jest sprawdzenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego wyrażania myśli w języku niemieckim.

Matura ustna z kolei obejmuje rozmowę z egzaminatorem na jedne z wylosowanych przez maturzystę temat. Najczęściej są to topiki dotyczące zdrowia, stylu życia, zainteresowań i sportu. Na poziomie zaawansowanym można jednakże spotkać się i z takimi poważnymi zagadnieniami podczas konwersacji, jak efekt cieplarniany czy problemy gospodarcze na świecie.

Leave a Reply