Blog

Rola osobowości w wyborze kariery. Psychologiczne podejście.

by in Blog 9 sierpnia, 2021

Psychika jest niezwykle ważną częścią życia człowieka. To ona determinuje to, jak się czujemy i w jaki sposób postrzegamy i interpretujemy otaczający nas świat. Istotny wpływ na działanie człowieka mają uczucia i emocje, które pozwalają na ustosunkowanie się w określony sposób do zastanej rzeczywistości i determinują nasze reakcje na określone sytuacje. Ważnym czynnikiem pobudzającym do działanie są potrzeby i dążenia. Posiada je każdy człowiek i to jest chyba jedyny punkt wspólny który łączy nas ze sobą. Ludzie bardzo się różnią, nie tylko wyglądem, ale też, może nawet przede wszystkim, sposobem zachowania. Ważnym punktem w rozwijaniu swojego potencjału jest samopoznanie. Pozwala ono na lepsze zrozumienie także innych ludzi, ale głównie na wyeksponowanie najlepszych i najgorszych cech naszego charakteru, co jest punktem wyjścia do wszelkiego rozwoju i zmian.

Wybranie naszej drogi życiowej i najlepszej formy aktywności jest dużym wyzwaniem. Jednym z najważniejszych pojęć we współczesnej psychologii ma osobowość, której zagadnienie rozważane było już w starożytnej filozofii, co wskazuje na istotność tego zjawiska. W wielkim skrócie, oznacza ona całość zintegrowanych procesów psychicznych człowieka, które są reakcją na określone sytuacje. Najczęściej działania te ukierunkowane są na realizację określonych celów i zaspokojenie pewnych dążeń.

Ważnym elementem osobowości jest temperament, czyli stałe właściwości psychiki danego człowieka, jego zachowanie w sytuacjach optymalnych. W dużym stopniu jest uwarunkowany genetycznie, więc trudno go zmienić. Wpływa na takie aspekty ludzkiego zachowania jak intensywność doznawanych emocji, reagowanie na różne sytuacje, siłę do działania. Kwestie te podlegają niewielkim zmianom podczas procesu rozwoju człowieka. Wyróżnia się 4 typy temperamentu: sagwinik, choleryk, melanchonik i flegmatyk. Określone typy temperamentu sprawdzą się różnie w odmiennych typach zawodów, dlatego warto zrobić test, który wskaże, jakim typem temperamentu się dysponuje. Pomoże to wybrać ewentualną ścieżkę kariery.

Kolejną ważną cechą ludzkiej osobowości w kontekście predyspozycji do kariery zawodowej są umiejętności umysłowe i praktyczne. Warunkują skuteczność zadań, których podejmuje się jednostka. Wśród nich wymienia się takie zdolności jak: pisanie, czytanie, liczenie, obsługa komputera, kierowanie zespołem ludzi, znajomość języków obcych. Zobaczenie, którymi zdolnościami najlepiej dysponujemy jest niezwykle przydatne w wyborze dalszego kierunku edukacji i zawodu. Pomoc w tej kwestii oferują poradnie psychologiczno-pedagodiczne.

Równie istotnym punktem są zainteresowania. Wykonywanie zawodu, który się z nimi w żadnym stopniu nie pokrywa, może być udręką. W pracy spędzamy conajmniej 8 godzin dziennie. Poświęcanie tego czasu na coś, czego się nie lubi, nie jest zbyt zachęcające. Posiadanie stałych zainteresowań w młodym wieku pozwala na ukierunkowanie dalszej nauki i wybór zawodu, który jest zgodny z naszymi preferencjami. Warto je rozwijać i pogłębiać, by robić w życiu coś, co daje satysfakcję.

Czynniki osobowościowe są niezwykle ważne także z perspektywy życia zawodowego. Nie można o tym zapominać i zaniedbywać tego aspektu naszego życia. Dokładne rozpoznanie naszego charakteru może mieć zbawienny wpływ na najważniejsze życiowe decyzje i zmniejsza prawdopodobieństwo późniejszego rozczarowania.

Leave a Reply