Blog

Wywóz gruzu – jak zrobić to w legalny sposób?

by in Budownictwo 7 stycznia, 2023

Istnieje przynajmniej kilka rodzajów odpadów, które wymagają określonego sposobu ich składowania. Jednym z takich rodzajów jest gruz, w przypadku którego musimy zastosować się do obowiązujących przepisów. Nieprawidłowo składowany może być bowiem szkodliwy dla środowiska. W jaki sposób należy wywozić odpady?

Każda osoba, która planuje prace remontowe, musi wziąć pod uwagę odpady, które w związku z tym powstaną. Gruzu nie możemy bowiem tak po prostu wyrzucić do kontenera z odpadami zmieszanymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych dla środowiska składowanie i utylizacja gruzu powinny następować według określonych zasad. Wywóz gruzu Gdańsk najlepiej zorganizować z pomocą profesjonalistów. Właściciel nieruchomości, w której będą przeprowadzane prace budowlane, musi liczyć się z tym, że zaniedbanie obowiązków związanych z wywozem gruzu może słono kosztować. Właśnie dlatego warto już teraz dowiedzieć się, jak należy to zrobić w zgodny z prawem sposób.

Za co możemy zostać ukarani?

Materiały budowlane bardzo często zawierają w sobie niebezpieczne dla środowiska substancje. Gromadząc gruz na własnej posesji, możemy doprowadzić do tego, że substancje te przenikną do gleby, a w konsekwencji również do wód powierzchniowych. To mogłoby oznaczać nie tylko negatywny wpływ na środowisko, ale również na zdrowie mieszkańców. Właśnie dlatego składowanie gruzu jest zakazane, nawet jeśli następuje na należącej do nas działce. Nielegalne jest również wrzucanie takich materiałów budowlanych do kontenerów na odpady zmieszane. Umieszczenie gruzu w nieprawidłowym miejscu może oznaczać karę grzywny, której kwota zależy od takich czynników jak ilość takich odpadów oraz miejsce ich pozostawienia.

Prawidłowa organizacja wywozu gruzu

Jak zatem przeprowadzić wywóz gruzu, aby nie narazić się na żadną karę? Najlepiej dokonać tego z pomocą profesjonalistów. Wynajmując firmę zajmującą się wywozem gruzu, będziemy mieć pewność, że cały proces przebiegnie zgodnie z prawem. Do miejsca powstawania gruzu zostanie dostarczony specjalny kontener, który umożliwi bezpieczne wywiezienie odpadów budowlanych w przeznaczone w tym celu miejsce. Musimy jednak pamiętać o tym, że jeśli kontener stanie poza naszą posesją, konieczne będzie uzyskanie stosownego pozwolenia na jego umieszczenie na terenie należącym do gminy. Pozwolenie nie będzie koniecznie wyłącznie w sytuacji, kiedy załadunek nie potrwa długo, a na miejsce podjedzie samochód z kontenerem na gruz. Z pomocą specjalistów wywóz gruzu przebiegnie w pełni legalnie i bezpiecznie.

Leave a Reply