Blog

System oświatowy

by in Nauczyciel, Praca, Szkoła 18 stycznia, 2021

Coaching dla oświaty

Podczas szkolenia skupimy się na specyficznym zespole, jaki tworzą w systemie szkolnym członkowie Rady Pedagogicznej oraz przyjrzymy się  panującym między nimi relacjom pod kątem tego, co dobre oraz pod kątem toksycznych emocji. Będziemy pracować z energią zespołu, starając się osiągnąć głęboki poziom otwartości i zaufania. Celem szkolenia jest  m.in. zwiększenie świadomości nauczycieli na temat ich samych, wpływu jaki wywierają na zespół, którego są częścią oraz tego jak ich postawa wpływa realizację celów szkoły.  W trakcie procesu coachingowego skupimy się na równoczesnej pracy w dwóch wymiarach: podnoszenia efektywności i poprawy relacji oraz zaufania członków zespołu. Oczekiwanymi efektami coachingu zespołu jaki tworzą członkowie Rady Pedagogicznej są  poprawa wzajemnych relacji (szacunek, zaufanie, zrozumienie) oraz komunikacji (otwartość, przejrzystość, konstruktywne rozmowy), zwiększenie zaangażowaniaw cele szkoły i większa odpowiedzialność nauczycieli za siebie oraz zespół, a także większa kreatywność i motywacja do pracy. Coaching zespołu to proces, którego celem jest wzrost motywacji poszczególnych członków i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Szkolenie wykorzystuje metodologię i wybrane narzędzia opracowane przez Team Coaching International