Blog

Europejska Karta Zdrowia co obejmuje w Polsce i dlaczego warto ją mieć?

by in Zdrowie 26 listopada, 2023

Europejska Karta Zdrowia staje się kluczowym dokumentem dla zachowania spokoju i bezpieczeństwa podczas wypraw za granicę. Ta mała karta może okazać się nieocenionym wsparciem w sytuacjach nagłych, zapewniając dostęp do opieki zdrowotnej na terenie innych krajów europejskich.

Czym jest Europejska Karta Zdrowia i dlaczego warto ją wyrobić?

Europejska Karta Zdrowia, zwana również Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC, European Health Insurance Card), to dokument wydawany obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kilku innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Karta umożliwia osobom, które są ubezpieczone w systemie opieki zdrowotnej swojego kraju, korzystanie z opieki medycznej w innych państwach członkowskich UE oraz EOG na tych samych warunkach, co obywatele danego kraju.

Dlaczego warto mieć Europejską Kartę Zdrowia?

  • Dostęp do opieki zdrowotnej w UE. Europejska Karta Zdrowia umożliwia jej posiadaczom dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej podczas podróży służbowych, turystycznych lub innych pobytów w innych krajach UE i EOG.
  • Warunki korzystania. Karta ta umożliwia dostęp do publicznych usług opieki zdrowotnej w kraju docelowym. Oznacza to, że można korzystać z lekarzy, szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej tak jak obywatele danego kraju.
  • Ubezpieczenie zdrowotne. EHIC nie jest zastępstwem prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego ani nie pokrywa kosztów leczenia, które nie są uznawane za niezbędne. Dlatego nadal zaleca się posiadanie prywatnego ubezpieczenia podróżnego, które może pokryć dodatkowe koszty, takie jak transport medyczny lub leczenie dentystyczne.
  • Bezpieczeństwo zdrowotne. Posiadanie Europejskiej Karty Zdrowia daje pewność, że w razie nagłej potrzeby uzyskasz opiekę medyczną w innym kraju UE lub EOG, co może być szczególnie istotne w przypadku wypadków lub nagłych zachorowań podczas podróży.
  • Procedura uzyskania karty. Karta ta jest zazwyczaj wydawana bezpłatnie i jest ważna przez określony okres, np. 2-5 lat, w zależności od kraju. Aby ją uzyskać, należy skontaktować się z właściwym organem lub ubezpieczycielem zdrowotnym w swoim kraju.

Warto pamiętać, że Europejska Karta Zdrowia jest przeznaczona przede wszystkim do pilnej opieki medycznej. Nie obejmuje na przykład planowanych zabiegów medycznych, więc jeśli planujesz takie procedury podczas pobytu za granicą, konieczne może być dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Co obejmuje Europejska Karta Zdrowia na terenie Polski?

Europejska Karta Zdrowia (EHIC) w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej (UE), zapewnia dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej na terenie kraju. Oto kilka kluczowych informacji dotyczących zakresu obowiązywania EHIC w Polsce:

  • Dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Posiadacze EHIC mogą korzystać z usług publicznej opieki zdrowotnej dostępnej w Polsce, tak samo jak obywatele polscy. Obejmuje to dostęp do publicznych szpitali, przychodni lekarskich, poradni specjalistycznych itp.
  • Pilna opieka medyczna. EHIC umożliwia uzyskanie pilnej opieki medycznej w sytuacjach nagłych, takich jak wypadki czy nagłe zachorowania. Niezbędne jest zapewnienie leczenia w przypadku pilnej potrzeby, niezależnie od tego, czy jesteś obywatelem kraju, w którym się znajdujesz.
  • Zakres pokrywanych kosztów. EHIC pokrywa koszty leczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że nie będziesz musiał płacić za leczenie tak, jak płaciłby to obywatel Polski. Jednakże karta nie obejmuje kosztów, które nie są uznawane za niezbędne lub świadczeń prywatnych.
  • Planowane zabiegi medyczne. EHIC nie obejmuje planowanych zabiegów medycznych ani świadczeń, które nie są naglące. Jeśli planujesz takie procedury medyczne w Polsce, konieczne może być dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne lub samodzielne pokrycie kosztów.

Europejska Karta Zdrowia umożliwia dostęp do publicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski w sytuacjach nagłych lub pilnych. Obejmuje koszty leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej i zapewnia pewność, że w razie potrzeby można skorzystać z pomocy medycznej podczas pobytu w Polsce.

Leave a Reply