Blog

Beskid Niski

by in Życie codzienne 2 marca, 2020

Rozległy, ułożony równoleżnikowo łańcuch górski Beskidu Niskiego ciągnie się ponad 100 km od Przełęczy Tylickiej pod Krynicą-Zdrojem do Przełęczy Łupkowskiej pod Komańczą. Znajduje się tutaj wiele ciekawych i wartych odwiedzenia miejsc.

Co warto zobaczyć w Beskidzie Niskim

Cmentarze wojenne na terenie Beskidu Niskiego to pamiątka walk I wojny światowej. Pochowani są na nich żołnierze obydwu walczących stron. Wiele z nich zaprojektował słowacki architekt Dušan Jurkovič. Za najpiękniejszy jest uważany cmentarz jego autorstwa na szczycie Rotundy, zalesionym wzgórzu między Zdynią, a Regietowem Niżnym. Ten sam artysta zaprojektował cmentarze na Przełęczy Małastowskiej oraz w Smerekowcu.

W Szymbarku na krawędzi głębokiej doliny Ropy wznosi się renesansowy dwór obronny Gładyszów – muzeum. W sąsiedztwie znajduje się zabytkowy drewniany dworek przeniesiony z Gorlic oraz Ośrodek Budownictwa Ludowego. W centrum góruje drewniany kościół św. Wojciecha z 1782 r.

W Sękowej nad rzeczką Sękówką wznosi się XVI- wieczny drewniany kościół św. św. Filipa i Jakuba z wieżą z XVII w., wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pod charakterystycznym stromym, wysokim dachem świątyni można zobaczyć m.in. renesansowy ołtarz główny i ludowe obrazy Drogi Krzyżowej z XVII w.

Wysowa – Zdrój to kameralne śródgórskie uzdrowisko położone w rozłożystej dolinie Ropy. Do historycznych pamiątek należą: drewniana cerkiew św. Michała Archanioła z 1779 r. i drewniany kościół NMP wybudowany w latach 30. XX w. W Parku Zdrojowym można spróbować wód mineralnych w altanach nad odwiertami. Powyżej wznosi się odbudowana drewniana pijalnia wód, pierwotnie zaprojektowana przez Karola Stryjeńskiego. Jest też stary budynek Domu Zdrojowego wzniesiony na początku XX w., dziś pełniący funkcję restauracji. Równie znane uzdrowisko to Rymanów – Zdrój. Położone jest 4 km od centrum miasta Rymanów. Źródła odkrył w drugiej połowie XIX w. hrabia Stanisław Potocki podczas poszukiwań ropy naftowej. W centrum uzdrowiska znajduje się park zdrojowy z pijalnią wód wybudowaną w 1885 r. oraz neogotyckim kościołem z początku XX w. Najstarszymi obiektami uzdrowiska są drewniane budynki sanatoriów Opatrzność i Biały Orzeł. W centrum miasta znajduje się barokowy kościół, w którym zachował się renesansowy nagrobek Siemieńskich.

Jaślinski Park Krajobrazowy utworzono dla zachowania piękna krajobrazu południowo-wschodniej części Beskidu Niskiego i walorów kulturowych regionu. Większość obszaru pokrywają lasy, a w dolinach potoków leżały kiedyś ludne wsie łemkowskie, po których pozostały kapliczki i cmentarze.

Leave a Reply