Blog

Rejestracja znaku towarowego

by in Biznes 21 stycznia, 2023

Choć słowo “patent” i związane z nim prawo patentowe wydaje się być nieco przestarzałe, obecnie znajduje ono szerokie zastosowanie. W czasach, w których nowych marek i produktów powstaje coraz więcej, a wielu z nas zakłada nawet po kilka kont na jednym portalu społecznościowym, coraz trudniej jest wymyślić coś, czego jeszcze nie użyto. Specjaliści zajmujący się przyznawaniem patentów oraz prawem autorskim i przemysłowym doskonale znają jednak różnicę między inspiracją a przywłaszczeniem lub skopiowaniem czyjejś pracy. Aby uchronić się przed tymi działaniami, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na proces, jakim jest rejestracja znaku towarowego. Na czym on polega i jakie korzyści oferuje?

Czym jest znak towarowy?

Wedle definicji prawa własności przemysłowej, znak towarowy jest oznaczeniem, które umożliwia identyfikację produktu danego przedsiębiorstwa i odróżnienie go od wyrobów konkurencji. Może to być zarówno znak słowny, jak i graficzny lub słowno-graficzny, czyli łączony. Dopuszcza się także znaki niekonwencjonalne, na przykład dźwiękowe. Przedsiębiorcy rejestrują w Urzędzie Patentowym RP nawet kolory. Pojęcie nie dotyczy zatem tylko logo firmy, chociaż ono również może zostać zaklasyfikowane jako znak towarowy.

Rejestracja znaku towarowego gwarantuje ci wyłączność na jego używanie w sposób zarobkowy na terenie kraju. Korzystając z niego, możesz świadczyć usługi, podejmować działania promocyjne oraz umieszczać znak na produkowanych towarach i dokumentach.

Etapy rejestracji znaku towarowego

Aby dokonać rejestracji znaku towarowego, najpierw musisz złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Patentowym RP. Jego koszt wynosi 400 zł w przypadku formy elektronicznej i 450 zł w formie papierowej. Jeśli zostanie on zaakceptowany, zgłoszenie pojawi się w Biuletynie Urzędu Patentowego. W ciągu kolejnych trzech miesięcy odbiorcy mają prawo zgłosić sprzeciw wobec twojego wniosku. Jeśli tak się nie stanie lub urząd oddali sprzeciw, zatwierdzi on tym samym rejestrację znaku towarowego.

Kiedy rejestracja znaku towarowego nie jest możliwa?

Urząd Patentowy RP ma prawo odmówić ci rejestracji znaku towarowego w kilku uzasadnionych przypadkach. Znak towarowy musi sprawiać, że twój produkt wyróżnia się na rynku. Dlatego jeśli sprzedajesz mleko, twoim znakiem towarowym nie może być słowo “mleko”. Sformułowanie “mleko z Warszawy” również nie zostanie zaakceptowane jako znak towarowy. Nie mogą stać się nim również określenia obraźliwe, wulgarne, symboliczne lub wprowadzające w błąd odbiorców i konsumentów. 

Aby mieć pewność, że wybrany przez ciebie znak spełnia wszystkie kryteria, wniosłeś wymagane opłaty, a wniosek sporządziłeś poprawnie, skorzystaj z pomocy prawników biznesowych. Kancelaria Capital Legal pomoże ci nie tylko w rejestracji znaku towarowego. Prawnicy specjalizują się także w prowadzeniu firmy, sporządzaniu umów i obsłudze prawnej biznesów e-commerce.

Leave a Reply