Blog

Umowa B2B. Na czym polega i na co powinieneś uważać?

by in Biznes 20 stycznia, 2023

Zapewne spotkałeś się już z określeniem “umowa B2B”. Być może nie wiesz jednak, co ono właściwie oznacza. Odpowiedź kryje się w rozwinięciu tego skrótu: B2B rozumiemy jako business to business. Łatwo zatem wysnuć wniosek, że jest to rodzaj umowy, który zawierają między sobą przedsiębiorcy. Czym jednak różni się ona od innych dokumentów? I czy umowa B2B jest bezpieczna?

Specyfika umów B2B

Tak jak wspomnieliśmy, umowa B2B jest zawierana przez przedsiębiorców. Mogą to być zarówno osoby prowadzące działalność samodzielnie, jak i przedstawiciele spółek. Sam dokument może natomiast dotyczyć wykonania określonych usług, sprzedaży towarów lub innych prawnie uregulowanych obowiązków. Chociaż w praktyce, ze względu na różnice ekonomiczne, jedna ze stron umowy może mieć nad drugą przewagę, uważa się, że wspólnicy pozostają na równej pozycji biznesowej i prawnej. Oznacza to, że umowa B2B różni się pod tym względem od umowy o pracę.

Umowa B2B a umowa o pracę

Główną przewagą umowy B2B nad umową o pracę są oczywiście wynikające z niej korzyści finansowe. Za sprawą tego dokumentu, określanego również mianem “samozatrudnienia”, współpraca staje się swobodna i o wiele bardziej elastyczna. Wadą tego rozwiązania jest z kolei brak przepisów ochronnych, które pracownik zyskuje dzięki kodeksowi pracy. 

Wady i zalety umowy B2B

Główne zalety tzw. samozatrudnienia to:

  • elastyczność i swoboda, dotyczące świadczenia usług
  • niskie koszty zatrudnienia
  • wyższe zarobki (korzyści finansowe dla obu stron)
  • możliwość zawarcia tego rodzaju umowy z byłym pracownikiem
  • możliwość świadczenia usług na rzecz wielu podmiotów
  • brak obowiązków związanych z czynnościami kadrowymi.

Natomiast wady tego rozwiązania to:

  • brak przepisów ochronnych wynikających z kodeksu pracy
  • ryzyko uznania samozatrudnienia za formę umowy o pracę.

Wymienione trudności nie powinny jednak zniechęcać nas do zawierania umów B2B. Pierwszą z nich można bowiem rozwiązać na drodze negocjacji. Jeśli współpraca będzie układała się pomyślnie, a obie strony zachowują się uczciwie, bez wątpienia skorzystają na tym rozwiązaniu. Natomiast sprawy, w których przedsiębiorcom zarzuca się, że umowa o samozatrudnienie jest tak naprawdę umową o pracę, zdarzają się bardzo rzadko. Niektórzy zawierają bowiem umowę B2B aby uniknąć zobowiązań i przepisów związanych z kodeksem pracy. Wówczas faktycznie może to budzić wątpliwości. Jednak jeśli wola obu stron wskazuje na zawarcie umowy o samozatrudnieniu, sąd, do którego w skrajnym przypadku może trafić sprawa, najczęściej przychyla się do tego wniosku.

Pomoc prawna

Umowa B2B może okazać się dla przedsiębiorców bardzo korzystna, jeśli zostanie sporządzona prawidłowo, a strony obdarzą się zaufaniem. Aby nie martwić się o kwestie prawne, warto skorzystać z pomocy kancelarii Capital Legal. Jej pracownicy specjalizują się w prawie biznesu, w tym e-commerce oraz branży IT. Znajomość ich specyfiki pozwala im na rzetelne opiniowanie i sporządzanie umów B2B.

Leave a Reply