Blog

Tragiczne skutki bezrobocia

by in Blog 10 lipca, 2021

Bezrobocie to zjawisko społeczne, czyli występuje w całym społeczeństwie, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania,jak także wykształcenia. Polega ono na tym, że osoby które deklaruję chęć podjęcia pracy nie mogą jej podjąć z różnych przyczyn. Przyczyny są różne wiążą się z nimi ściśle rodzaje bezrobocia, czasami przyczyną, że aktualnie nie ma zapotrzebowania na wykonywanie danej pracy, że dana praca jest sezonowa, a obecnie panuje zastój w danej dziedzinie gospodarki, jak także, to że szukamy obecnie lepszej pracy i zwolniliśmy się z dotychczasowej. Osoby te są w pełni zdolne do pracy,mogą pracować, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Są w pełni zdrowe psychicznie, jak i fizycznie. Na pewno część z tych osób nie chce tak naprawdę podjąć pracy, ale skoro zgłosiły, jak bezrobotne, to tak też są traktowane.

Skutki bezrobocia ponoszone są zarówno przez osobę, która jest bezrobotna, przez jej rodzinę i przez całe państwo. Ogółem wszyscy tracimy na tym, że dana osoba jest bezrobotna, im krócej taki stan ma miejsce, tym mniej dotkliwe są też skutki. Rodzaje bezrobocia związane są z przyczynami bezrobocia, a więc w zależności od tego, co się stało przyczyną naszego bezrobocia, tak jest też ono kwalifikowane. Z bezrobocia trzeba starać się wyjść, próbować ten stan rzeczy, istnieją instytucję, które mogą nam w tym pomóc, jeśli sami nie potrafimy znaleźć sobie pracy, potrzebna jest też wiara w nasze możliwości i wsparcie bliskich, nie posiadanie pracy załamuje, czasami nawet staje się powodem popełnienia samobójstwa, dlatego tak ważne jest aby nie zostać z tym problemem zupełnie samym.

Przedsiębiorstwa często nie doceniają roli czasu w życiu pracowników. Nieefektywne jego wykorzystanie skutkuje znacznie obniżonym zyskiem, a dzieje się to z kilku powodów, o których zaraz sobie szerzej podyskutujemy.
Duże korporacje mają najczęściej bardzo sformalizowaną strukturę, która w dużej części uniemożliwia elastyczne działanie. Straty czasu na konferencjach, szkoleniach, naradach to naprawdę duży uszczerbek dla zysku przedsiębiorstwa. Dzisiaj funkcjonują na rynku specjaliści, którzy potrafią obliczyć, czy w firmie w ogóle opłaca się pracować i czy godzina pracy jest faktycznie maksymalnie wykorzystywana i daje zysk korporacji. To bardzo ważne, aby zrozumieć, że czas jest najcenniejszym zasobem w życiu każdego człowieka.

Stale przemijającym, ale możliwym do wykorzystania w racjonalny sposób. Zarobki oraz ogólna struktura firmy może się poprawić, jeżeli właściciele rozważą pomysły związane z dziedziną, którą jest zarządzanie czasem. Podsumowując, problem czasu oraz przede wszystkim jego wykorzystania występuje w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości. Każdy może w tym obszarze poszukiwać swojej poważnej przewagi konkurencyjnej.

Leave a Reply