Blog

Jak zacząć karierę w balecie?

by in Inne 16 września, 2022

Większość ludzi wie o balecie stosunkowo niewiele, definiuje go za pomocą skojarzeń, które zazwyczaj oscylują pomiędzy prawdą a mitem. Przypadkowe osoby, zarówno dorośli jak i młodzież i dzieci zapytane o to, co im nasuwa na myśl słowo “balet”, odpowiadają zgodnie: chodzenie na czubkach palców, piruety, urocze dziewczynki ubrane w specyficzne różowe sukieneczki i tym podobne rozpowszechnione obrazy.

Tymczasem, balet oprócz zjawiskowej powierzchowności może zaoferować Twojemu dziecku pasję oraz rozwój osobowości pod względem artystycznym. Balet świetnie sprawdzi się w formie zajęć dodatkowych, a nawet może stać się sposobem życia każdego, bowiem marzenia o występach scenicznych wymagają zaangażowania i wytrwałości.   

Ekspresja, szyk i wdzięk, czyli krótko o balecie

W tym miejscu pominiemy bogatą historię baletu i skupimy się na jego istocie. Czym jest balet? Otóż można go określić jako swoisty rodzaj twórczości, który podobnie jak malarstwo ma za zadanie coś odzwierciedlić. Jest to żywy obraz kreowany przez tancerzy, rozmaite stroje, namiętności i wyraziste sytuacje. W takim obrazie przemawiają ciało, ruch, gestykulacja oraz mimika twarzy, to właśnie za ich pomocą artyści sceniczni wcielający się w poszczególne role, przelewają własne odczucia i emocje w dusze widzów. Jednakże, aby współtworzyć taką sztukę, należy  intensywnie ćwiczyć od najmłodszych lat życia, żeby do perfekcji opanować lekkość i płynność ruchów tańca klasycznego. W tym celu powstały ogólnokształcące szkoły baletowe, które skupiają uzdolnionych kandydatów na przyszłych tancerzy.

Szkoła baletowa krok po kroku

Kiedy zdecydujemy się posłać nasze dziecko do szkoły baletowej, możemy rozpocząć przygotowania w wieku przedszkolnym. Rozmaite placówki oferują zajęcia, na które uczęszczają dzieci już od czwartego roku życia, są jednak prowadzone na zasadzie rytmiki i zabawy, co kształtuje w nich poczucie rytmu. Warto również pójść z naszą pociechą do teatru, aby zapoznała się z tego typu przedstawieniem. Zazwyczaj maluchom przypada do gustu spektakl “Dziadek do orzechów”. Takie doświadczenie może zachęcić do przedsięwzięcia kariery artystycznej.

Należy jednak pamiętać, że przyjęcie do szkoły baletowej poprzedzają procedury rekrutacyjne, które decydują o tym, czy dany kandydat wejdzie w poczet uczniów. Przede wszystkim, aspirować może dziecko, które ukończyło III klasę szkoły podstawowej i jest w wieku dziesięciu lat. Następnie przystępuje do egzaminu, na którym specjalna komisja określa jego  predyspozycje fizyczne(proporcje ciała, skoczność, elastyczność kręgosłupa) oraz rytmiczno- słuchowe(na przykład poprzez odtworzenie danego rytmu, zapamiętanie układu ruchów). Jeśli kandydat spełni wymagane kryteria, to będzie mógł kontynuować edukację w wymarzonej placówce i rozpocząć przygodę ze sztuką tańca.

Balet to: “chodzenie na czubkach palców, piruety, urocze dziewczynki ubrane w specyficzne różowe sukieneczki….” Nie! Balet to ciężka praca, ale też pasja, rozwój osobowości i miłość życia

W Polsce znajduje się kilkanaście ogólnokształcących szkół baletowych. Charakteryzują się tym, że są dziewięcioletnie, czyli program nauczania obejmuje jednocześnie szkołę podstawową (klasy IV-VI), gimnazjalną (klasy I-III) oraz licealną (klasy I-III). Poza kształceniem ogólnym, uczniowie muszą posiąść wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu tańca klasycznego, interpretacji muzyczno- ruchowych, rytmiki oraz wiedzy o tańcu. W trakcie edukacji, baletowi adepci uczestniczą w organizowanych przez szkoły przedstawieniach oraz rozmaitych konkursach, w ten sposób zdobywają pierwsze doświadczenie sceniczne. Po ukończeniu dziewiątej klasy przystępują do egzaminu maturalnego oraz zawodowego egzaminu dyplomowego, dzięki któremu uzyskują tytuł “tancerza scenicznego”.

Lata poświęceń i co potem?

Osoby, które ukończyły szkołę baletową są ludźmi ambitnymi, zafascynowanymi tańcem z nastawieniem na konkretny cel w życiu. Absolwenci mogą podjąć pracę w teatrze, wstąpić do zespołu baletowego i spełniać się na “wielkiej scenie”. Ponadto, wielu tancerzy decyduje się na kontynuację nauki na uczelniach wyższych. Szczególnym powodzeniem cieszy się kierunek pedagogika baletu, po którym jest się nauczycielem szkoły baletowej, jak również kierunek teoria tańca, który szkoli przyszłych historyków, teoretyków oraz krytyków tańca. Niektórzy odstępują od wyuczonego zawodu i studiują coś zupełnie odmiennego, dzięki czemu mają szansę na inną pracę.

Nie jest tajemnicą, że w szkołach baletowych wymaga się od dzieci i młodzieży więcej niż w szkołach o zwykłym profilu, lecz pomimo wielu trudności kochają to co robią, nie żałują swojego wyboru i pragną  dzielić się swoim kunsztem z innymi. Pedagodzy zarażają swych podopiecznych zamiłowaniem do tańca, który nadaje ich życiu sens.

Leave a Reply